جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

 شرایطی وضوح صدا در تفکیک با صدا که بر روی صدا زمینه فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از فلزات قدیمی یا طلا قدیمی که ازمحل اصلی خود خارج نشده است پدید میاید حاصل انرژی در فرکانس طلا یا انواع فلزات میباشد که در اثر مرور زمان بدلیل جذب و تابش ذرات انرژی به اطراف خود شکل گرفته است و این انرژی در فرکانس طلا یا انواع فلزات بر روی تشخیص با صدا زمینه در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی اثر بالاتری را نسبت به طلا جدید یا فلز جدید میگذارد که این وضعیت را برای تشخیص و تفکیک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک عدد VDI در EDIT و تنظیمات سطح و حجم یا ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD در عمق زیاد پدید می اورد

البته در این دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که از نوع فلزیاب تصویری یا انتنی میباشد نیز توان عملکرد بر روی فلزات قدیمی یا طلا قدیمی بهتر از فلزات نو یا طلا جدید میباشد

فلزیاب فرکانسی پاسخ طلا قدیمی با صدا زمینه را بهتر از پاسخ بر روی طلا یا فلز جدید را به همراه خواهد داشت و ان هم به دلیل وجود انرژی بالاتر در فلزات قدیمی یا طلا قدیمی از امواج الکترو مغناطیس با شدت انرژی بالاتردر محل اصلی دست نخورده طلا یا انواع فلزات میباشد

 این تفاوت تغییر صدا زمینه در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از موقعیت بازتاب فرکانس طلا قدیمی یا انواع فلزات قدیمی بصورت مجزا با صدا متفاوت از شرایط تشخیص مدار فلزیاب فرکانس طبق اصول تفکیک فرکانس ایجاد میگردد

پاسخ طلا یا واکنش بر روی فلزات یا طلا با صدا زمینه درفلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی دارای شرایطی متفاوت نسبت به فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE ی فلزیاب بی اف او BFO دارا است و فلزیاب  مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژالقایی میتواند در عمق کم با صدا فلزات یا طلا را تشخیص داده و مشخص یا تفکیک نمایید ولی اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را نمی تواند در روش حرکتی AC در عمق زیاد مشخص نموده یا تفکیک نماید

 برای همین اشکال در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی  طراحان فلزیاب اقدام به طراحی فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه با اصول رادار نموده که بتواند طلا یا اهداف را در با نوسان صدا زمینه در عمق زیاد در روش حرکتی AC تشخیص داده و تفکیک نمایند

زیر مجموعه ها