جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

خرید فلزیاب از شرکت فلزیاب معتبرموجب ایجاد اطمینان برای خریدار فلزیاب میگردد و این شرکت فلزیاب معتبرمیتواند شرکت فلزیاب ایرانی یا شرکت فلزیاب خارجی باشد و شرکت فلزیاب ایرانی نیز در ایران فعال هست که از بالاترین کیفیت فلزیاب در دنیا برخوردار است

متاسفانه بیشترشرکت ها یا اشخاص سازنده فلزیاب در ایران اقدام به ساخت فلزیاب یا دستگاه ها ازنوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوررا مینمایند و در زمینه فلزیاب یا دستگاه های خود از این دسته مطالب خارج از واقعیت را ابراز نموده و به خریدارفلزیاب بیان مینمایند و تست فلزیاب یا دستگاه ها از این دسته را از روش غیر علمی انجام داده و دربیان مطالب خود برای تست فلزیاب این روشها را بهترین شیوه عملکرد فلزیاب معرفی مینمایند که این چنین نمی باشد

فلزیاب فرکانسی حرارت طلا را در صورتی میتواند تشخیص داده و تفکیک نماید که دارای تجهیزات مادون قرمز یا لیزر یا سنسور نوری حرارتی در طراحی مدار ان طبق اصول رادار با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD باشد

 طلای بطور طبیعی دما یا حرارت و سیگنال علائم خاص خود را به نسبت شدت جریان و انرژی نوع منابع اطراف خود منتشر نموده و این حرکت انرژی و فرکانس و حرارت به سمت لایه ای روی زمین وضعیت حرکت جابجائی را شکل می دهد که موجب تشخیص فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با اصول رادارتفکیک دار طبق تنظیمات عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD برای تعیین موقعیت طلا یا هدف میگردد

 سیستمهای فلزیاب فرکانسی با سنسورحرارتی یا سنسور نوری حرارتی یا رادار زمینی دستی تصویری این نوع دما یا حرارت و سیگنال علائم پدید امده در مرور زمان را به شکلهای گوناگون بنابر ترکیب واکنش فلزیاب و طبق تنظیمات متناسب تعیین گردیده با صحنه کار و الیاژ و نوع طلا یا هدف مشخص مینماید

فلزیاب حرارت طلا یا فلزات قدیمی را در صورتی میتواند تشخیص داده و در تفکیک طلا یا انواع فلزات واکنش از خود در مرکز طلا یا هدف یا فلزات نشان دهد که ساختار طراحی ان فلزیاب طبق اصول رادار در تشخیص فرکانس طلا یا انواع فلزات  انجام شده باشد

 دیگر فلزیاب ها از دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE یا فلزیاب بی اف او BFO  یا مگنتومتر یا مگنت یا مغناطیس سنج نمی تواند فرکانس طلا یا فلزات را تشخیص داده تا بتواند حرارت طلا یا فلزات قدیمی را برای تفکیک مشخص نماید زیرا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مکنتومتر توان تشخیص مغناطیس را داشته که طلا دارای مغناطیس نمی باشد تا با فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی در عمق زیاد قابل تشخیص باشد

زیر مجموعه ها