جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تمامی سیستمها فلزیاب یا یابنده از نوع ولتاژ القایی با جریان مغناطیس در سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسور عمل نموده و برای این به این دسته فلزیاب ها فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج  میگویند و عملکرد فلزیاب مغناطیسی به شکلی یا طبق طراحی مدار ان فلزیاب بنابر مغناطیس و جریان و انرژی عمل مینماید فقط نوع عملیات در تشخیص مغناطیس در جذب و تغییر یا ارسال و دریافت در سیستمها فلزیاب متفاوت میباشد

مغناطیس و فرکانس پایه جریان و انرژی و امواج در همه موارد میباشد و نیرو ها بر پایه مغناطیس و فرکانس فعال میگردند و اثر حرکت و تبدیلی نیروها به الکترو مغناطیس متمایل میگردد.

از انجا که همه مواد دارای جریان انرژی درونی میباشد بطور طبیعی دارای مغناطیس در درون و اطراف خود میباشد

تمامی سیستمهای فلزیاب یا رادار و فلزیاب انتنی و فلزیاب و دوربین حرارتی راداری تصویری و رادار زمینی دستی و فلزیاب تصویری بنابر فرکانس عمل نموده وتفاوت این دسته فلزیاب ها بستگی به شرایط شکل گرفته نوع طراحی سیستمها فلزیاب دارد

 فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عملکرد در تفکیک با عدد VDI دارد میتواند خواص فرکانسی اهداف یا طلا را تشخیص داده و نسبت به همان فلز یا هدف طلا تعیین گردیده با عدد VDI از خود واکنش نشان دهد

اهداف دارای شرایط مغناطیس و پارا مغناطیس باشد ولی در هر صورت دارای خواص مغناطیسی و خواص فرکانسی و جریان و انرژی مختص به خود میباشد و سیستم فلزیاب نسبت به نوع طراحی مدار فلزیاب میتواند جریان و انرژی و نیرو و امواج و شرایط مغناطیسی یا فرکانسی هدف را تشخیص دهد که ان دسته فلزیاب فرکانسی که خواص فرکانسی را تشخیص می دهد میتواند فلز طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده و تفکیک نماید

انکه عده ای ابراز مینماید فلزیاب مغناطیسی منظور همان فلزیاب ولتاژ القائی میباشد که با تغییر ولتاژ در سرجستجوگر و انتقال ان به مدار فلزیاب  هدف را مشخص مینماید

عده ای نیز ابراز مینمایند سیستم فلزیاب پارا مغناطیس دارند اصل کل عملکرد هر نوع رادار یا فلزیاب را در نظر نگرفته اند زیرا فلزیاب دارای تفکیک که میتواند اهداف یا طلا را از یکدیگر بنابر اعداد VDI تفکیک نماید بنابر عملکرد انتشار یا جذب علائم و فرکانس عمل مینماید از طریق مغناطیس و خواص فرکانسی میتوانند نوع هدف طلا را که پارا مغناطیس میباشد تشخیص دهند

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 


فلزیاب دیجیتال باید دارای مدار دیجیتال باشد که مدار دیجیتال دارای قطعات دیجیتال میباشد قطعات دیجیتال در سیستم فلزیاب بکار برده میشود تا توان و حساسیت ان فلزیاب افزایش یابد

اینکه سیستم فلزیاب دارای صفحه دیجیتال یا کلید دیجیتال باشد نشانه ان نیست که مدار ان فلزیاب دیجیتال باشد یا فلزیاب که دارای صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال نمی باشد فلزیاب دیجیتال نمی باشد فلزیاب دیجیتال به ان فلزیابی اطلاق میگردد که دارای قطعات دیجیتال در مدار خود باشد را فلزیاب دیجیتال میگویند

فلزیاب دیجیتال امکان دارد دارای میتر یا عقربه باشد ولی مدار ان دارای قطعات دیجیتال باشد یا اصلاً از صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال بر روی ان سیستم فلزیاب بهره برده نشده باشد ولی مدار ان فلزیاب دیجیتال باشد

فلزیاب های که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد دارای مدار دیجیتال میباشد و طراحی این نوع سیستم فلزیاب بسیار پیچیده و حرفه ای میباشد و توان تفکیک و تشخیص را دارا میباشد اصولاٌ از صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال بهره برده نمی شود زیرا اپراتور یا کاربر میتواند با تعیین هدف مود نظر بصورت مستقیم عمل نموده و نوع هدف و ابعاد انرا تعیین نماید و سیستم فلزیاب بر روی همان هدف از خود واکنش نشان دهد و دیگر نیاز به وجود صفحه نمایشگر دیجیتال برای مشخص نمودن عدد VDI هدف را نداشته چون مستقیم اپراتور یا کاربر نوع هدف را تعیین مینماید و نیازی نیست که اپراتور یا کاربر از روی عدد بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال نوع هدف را تشخص دهد و بخاطر دقت بالا مدار این نوع فلزیاب صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال بر روی تشخیص سیستم فلزیاب از این نوع اثر نامطلوب میگذارد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

فلزیاب با تفکیک یا فلزیاب تفکیکی که اپراتورفلزیاب  یا کاربرطلایاب میتواند نوع هدف یا طلا را بطور مستقیم در عدد VDI  تعیین نماید از نوع فلزیاب فوق پیشرفته میباشد در این نوع فلزیاب تفکیکی نوع هدف یا طلا با عدد VDI مشخص میگردد و اپراتور یا کاربر همان نوع هدف یا طلا را که میخواهد در تنظیمات تفکیک و تشحیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی تعیین نموده و سیستم فلزیاب تفکیکی نسبت به همان هدف تعیین گردیده در تنظیمات ذکر گردیده واکنش از خود نشان میدهد

 

در سیستمهای که اپراتور مستقیم میتواند اطلاعات مربوط به تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را مستقیم به مدار دستور دهد نیاز به صفحه نمایشگر دیجیتال یا  LCD ندارد.

 

سیستمهای که بصورت خودکار میتواند عمل نماید و با ظاهر شدن اطلاعات بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال میتوان نوع هدف را تشخیص داد نیاز به اطلاعات مشاهده نوع هدف بر روی صفحه نمایشگر DISPLAY میباشد. و اپراتور یا کاربر باید به نوع عدد VDI اشکار گردیده اکتفا نماید

 

در سیستمهای دارای دستور مستقیم که اپراتور میتواند از روی صفحه نمایشگرDISPLAY  یا تصویری IMAGER نوع هدف را مستقیم در سیستم فلزیاب تعیین نمود و سیستم مستقل عمل نماید.

 

البته دقت نمائید که سیستمها فلزیاب تصویر نیاز به صفحه دیجیتال یا نمایشگر دیجیتال یا  نشانگر بر روی سیستم فلزیاب ندارد و لپ تاپ یا تبلت این عمل را برعهده دارد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها