جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

 طراحی مدار فلزیاب تصویری طبق اصول رادار باشد موجب میگردد که نرم افزار فلزیاب تصویری لکه سه رنگی یا برنامه تفکیک رنگ COL PRO با دقت بالایی وضعیت هدف یا طلا یا انواع فلزات و موقعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار را مشخص نماید تا بتوان هدف مورد نظر را تشخیص داد  

 این موضوع که فلزیاب تصویری طبق اصول رادار طراحی شده باشد در رابطه با نحوه عملکرد فلزیاب تصویری مهم میباشد زیرا قانون کار فلزیاب تصویری در تشخیص انرژی حاصله از فرکانس طلا یا انواع فلزات یا مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد

فلزیاب تصویری اصول عملکردی خود را دارا است و فلزیاب تصویری ایرانی نیز باید از اصول رادار تصویری در دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بهره ببرد تا در دسته فلزیاب تصویری واقعی قرار بگیرد و با داشتن این مشخصات برای فلزیاب تصویری دیگر فلزیاب تصویری ایرانی یا فلزیاب تصویری خارجی تفاوتی ندارد

 دراصل نحوه عملکرد فلزیاب تصویری یا در اصل کار فلزیاب است که برای تشخیص هدف یا طلا مهم میباشد

نرم افزارلکه رنگی سه رنگ قابلیت نصب بر روی هر نوع فلزیاب تصویری را دارد ولی نحوه طراحی مدار فلزیاب تصویری است که میتواند قدرت تشخیص فلزیاب تصویری را تعیین نماید

قطعات الکترونیک خارجی هم در فلزیاب ایرانی بکار برده میشود و هم در فلزیاب خارجی زیرا تولید کنندگان قطعات الکترونیک در دنیا محدود میباشد و قطعات الکترونیک بکار برده شده در سیستمهای الکترونیک متعلق به این چند شرکت و شرکت های زیر مجموعه انها میباشد و در هر نوع فلزیاب که ساخت هرکجا دنیا باشد قطعات الکترونیک متعلق به چند کمپانی میباشد وتعیین نوع قطعات الکترونیک به سبک طراحی مدار ان فلزیاب بستگی دارد

تولید کننده فلزیاب ساخت ایران نیز بطورعملی مجبور است برای ساخت فلزیاب از قطعات الکترونیک خارجی بهره ببرد  زیرا تولید کنندگان قطعات الکترونیک در دنیا تعداد محدودی میباشد و همه دنیا از قطعات این چند شرکت تولید کننده قطعات الکترونیک بهره میبرند

تولید کنندگان معتبر فلزیاب در ایران به خریدار فلزیاب در زمان مشاوره فلزیاب یا در زمان فروش فلزیاب میگوید این فلزیاب طراحی و ساخت ایران است و در زمان خرید فلزیاب طلایاب به خریدارفلزیاب اموزش داده و یک هدف بخصوص طلا را در سطح و عمق پنهان نموده تا خود خریدارفلزیاب پیدا نموده و تفکیک نماید و اطمینان به عملکرد فلزیاب ایرانی با قیمت مناسب را بدست اورد و نحوه عملکرد فلزیاب است که قدرت تفکیک فلزیاب را تعیین مینماید

زیر مجموعه ها