جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب ترکیبی نمی تواند از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا مغناطیس سنج مگنتومتر باشد زیرا فلزیاب ترکیبی ساختار فرکانسی طبق اصول تشخیص فرکانس در رادار را دارد و فلزیاب پالسی انتنی یا فلزیاب مغناطیسی ترکیبی وجود ندارد البته فلزیاب فرکانسی انتنی تصویری با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD اشتباه گرفته نشود

فلزیاب ترکیبی طلا را در عمق زیاد میتواند تفکیک نماید به شرط انکه از نوع فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC باشد و فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب انتنی کویلی با صدا زمینه میتواند با نوسان در صدا زمینه نوع هدف تعیین شده را از یکدیگر منابع و اهداف و ذرات در عمق زیاد نیز جدا نموده و تفکیک نماید یا نوع نوسان یا تغییر صدا اهداف یا فلزات با یکدیگر در صدا پس زمینه یا صدا زمینه متفاوت است توجه نمایید که صدای این نوع فلزیاب کلاً صدا یکسره یا صدا زمینه میباشد و تنظیمات صدا بر روی حالت PU/TON وتنظیم TONE ADJUST و تنظیم AUDIO DISC و تنظیم AUDIO MODE میباشد

فلزیاب ترکیبی که از دسته فلزیاب تصویری انتنی با صدا زمینه در نوع فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات ادیت EDIT در تفکیک با عدد وی دی ای VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم میباشد میتواند عملیات شعاع زنی و نقطه زنی را از طریق انتن و تصویر و صدا زمینه به انجام رساند

فلزیاب انتنی کوئلی تصویری یا فلزیاب ترکیبی که با صدا زمینه نیز عمل مینماید از نوع فلزیاب صدا زمینه میباشد و بکار بردن فلزیاب با صدا زمینه بخاطر این است که طراحی مدار این نوع فلزیاب ترکیبی با صدا زمینه بنابر اصول رادار طراحی گردیده است و این نوع صدا زمینه در فلزیاب ترکیبی از پیشرفته ترین و نوع تفکیک صدا در فلزیاب میباشد فلزیاب با تفکیک صدا که بتواند طلا یا اهداف یا فلزات را در عمق زیاد تفکیک نماید در دیگر فلزیاب ها نخواهید داشت

زیر مجموعه ها