جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب نقطه زن طلا باید حتما یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند در عملیات جستجو در صحنه کار برای نقطه زنی طلا از تغییر اطلاعات تنظیمات فلزیاب انتنی بهره ببرد و دیگر انتنی ها که از این  دسته نمی باشد یا از نوع فلزیاب مگنتومتر یا مگنتی یا پالسی یا مغناطیسی میباشد نمی توانند فلزیاب انتنی واقعی در جهت عملیات تفکیک باشد زیرا تفکیک طبق قانون تغییر انرژی در دامنه موج بر روی طول موج الکترومغناطیس در فرکانس طلا یا فلزات میباشد

فلزیاب انتنی نقطه زنی یا طلایاب انتنی نقطه زن یا گنج یاب انتنی نقطه زن برای نقطه زنی مرکز هدف یا فلز میتوان استفاده نمود به شرط انکه با فلزیاب انتنی شعاع زنی با دقت را به انجام رسانده باشید

ان فلزیاب انتنی توان نقطه زنی را دارد یا فلزیاب انتنی نقطه زنی میکند که بتواند با تک دسته انتن و جفت دسته انتن بصورت مجزا یا به همراه هم عمل نماید

 فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی را باید اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب به صورتی تنظیم نمائید که فلزیاب انتنی بتواند هدف مورد نظر را در همان صحنه کار شعاع زنی و نقطه زنی نماید در صورتیکه تنظیمات فلزیاب انتنی درست متناسب با الیاژ هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار تعیین نگردد فلزیاب انتنی نمی تواندهدف واقعی را پیدا نموده و تفکیک نماید در نتیجه با تنظیم اشتباه سیستم فلزیاب انتنی به دیگر منابع و ذرات از خود واکنش نشان میدهد

  در مختصات یابی اضلاع و زوایا با فلزیاب انتنی اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب باید میزان درجه زاویه حرکت دسته انتن فلزیاب انتنی را در نظر داشته باشد

البته این موارد در رابطه با فلزیاب انتنی قابلیت دارد که فلزیاب انتنی نقطه زن واقعی باشد و یک فلزیاب انتنی که فلزیاب انتنی نقطه زن واقعی باشد باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

 

فلزیاب نقطه زنی در عمق زیاد برای طلا را در صورتی میتواند دارا باشد که قدرت تفکیک طبقات گوناگون فلزات را دارا باشد ولی اینکه یک فلزیاب دیگر فلرات یا انواع فلزات را در عمق زیاد پیدا نماید نشانه این نیست که قدرت تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته باشد بلکه ان فلزیاب که قدرت تفکیک و تشخیص طلا را در عمق زیاد داشته باشد برای کار در صحنه کار اصلی توان تفکیک انواع فلزات را از طلا خواهد داشت تا بتواند ذرات مواد معدنی ومنابع را از طلا تشخیص داده و تفکیک نماید و فلزیاب نقطه زنی در عمق زیاد برای طلا یا اهداف شرایط خاص خود را دارد واگر بخواهید با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در روش نقطه زنی یا DC  یک هدف یا طلا را در عمق زیاد کاوش نمایید بهتراست تنظیمات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  مربوط به قدرت و ولتاژ را بالا برده و بهره تشعشع را افزایش دهید یا تنظیمات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  مربوط به سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس    TARGET X بر روی اهداف کوچک یا یک طبقه پائین تر از اندازه واقعی هدف یا طلا قرار دهید و در این شرایط سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را به صورتی تنظیم نمایید که مابین ولتاژ بالا و تشعشع بالا کمترین نویز توسط سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  برای کاوش یک هدف پدید آید .

فلزیاب گنج بزرگ را بخواهد تفکیک نموده و مشخص نماید باید دارای توانایی بالای در تشخیص و تفکیک طلا در عمق زیاد با اندازه کوچک باشد تا بتواند یک گنج بزرگ طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا یک گنج بزرگ طلا دارای شرایط بازتاب بالای از ذرات انرژی الکترون طلا در محدوده اطراف خود میباشد که میتواند برروی دیگر منابع یا مواد معدنی اطراف خود اثر گذاشته و فلزیاب ها را با خطا در تشخیص مرکز هدف اصلی یا گنج بزرگ طلا روبرو نماید و یک فلزیاب قدرتمند از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان تشخیص فلزات بزرگ طلا یا گنج بزرگ طلا را دارا میباشد زیرا با تغییر این تنظیمات فلزیاب میتواند دیگر منابع مزاحم را از نیروی فرکانس طلا بزرگ طبق قانون تفکیک انرژی در فرکانس جدا نماید و تفکیک نماید

اگر بخواهیدیک هدف یا طلا یا گنج بزرگ با سطح بزرگ را کاوش نمایید باید تنظیمات مربوط به قدرت و ولتاژ را پائین برده و بهره تشعشع را کاهش دهید و در این شرایط سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  را به صورتی تنظیم نمایید که مابین ولتاژ بالا و تشعشع بالا کمترین نویز توسط سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  برای کاوش یک هدف بزرگ پدید آید .

زیر مجموعه ها