جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب استاندارد را از دید گاه های متفاوت و نسبت به طبقه همان فلزیاب باید در نظر گرفته شود استاندار فلزیاب با تفکیک با فلزیاب بدون تفکیک یا فلزیاب با تشخیص تفاوت فلزاهنی از فلزغیراهنی یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب فرکانس القایی متفاوت است و نمی توان توان این دسته فلزیاب ها را بایکدیگر مقایسه نمود ولی میتوان استاندارد قدرت فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب انتنی با تفکیک عدد VDI را به نسبت دیگر فلزیاب ها مورد بررسی قرار داده و تفاوت انها را مشخص نمود که کدام دسته فلزیاب دارای قدرت بالاتری برای تفکیک طلا در عمق زیاد میباشد تا در امورات مربوط به کار با فلزیاب بتوان از ان فلزیاب برای تفکیک با دقت بهره برد

فلزیاب استاندارد را از نظر تفکیک فلزات و توان عمق دسته بندی مینمایند فلزیاب استاندارد به نسبت توانائی نوع مدار ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب درعمق و تشخیص و تفکیک اهداف طلا و نقره و مس و روی و اهن در نظر گرفته میشود

 فلزیاب استاندارد یا طلایاب استاندارد یا گنج یاب استاندارد در انواع گوناگون میباشد استاندارد فلزیاب  از نوع پالسی یا ولتاژ القائی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی هر کدام برای تشخیص و تفکیک روش عملکرد استاندارد خاص خود را دارند و هر کدام به نوبه خود میتوانند اهداف را در عمق متفاوت تشخیص داده و تفکیک نمایند

فلزیاب انتنی فاصله تا مرکز طلا را با زاویه متفاوت در جهت حرکت دسته انتن نشان می دهد و هر میزان فاصله تا مرکز هدف اصلی یا طلا بیشتر باشد حرکت دسته انتن فلزیاب انتنی با مدار الکترونیکی طبق اصول رادار با تفکیک عدد VDI بیشتر خواهد بود و با کاهش فاصله بر روی یک ضلع مستقیم در یک جهت با کام منظم حرکت دسته انتن به نسبت نزدیک شدن به مرکز طلا یا هدف اصلی کاهش میاید و در دیواره خارجی حرکت زاویه دسته انتن فلزیاب انتنی دارای تغییر عکس در حرکت میگردد

شعاع زنی در نوع فلزیاب فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی یا انتن داریا فلزیاب انتنی به نسبت فاصله دسته انتن فلزیاب انتنی  تا مرکز هدف متفاوت است هرمیزان دسته انتن فلزیاب انتنی فاصله بیشتری تا مرکز هدف داشته باشد و عمق ان هدف بیشتر باشد زاویه جهت حرکت انتن بیشتر است و هر مقدار این فاصله دسته انتن فلزیاب انتنی  تا مرکزهدف کاهش یابد درجه زاویه حرکت دسته انتن فلزیاب انتنی کمتر شده و سرعت حرکت دسته انتن فلزیاب انتنی به نسبت زمانی که دسته انتن فلزیاب انتنی  فاصله بیشتری تا مرکزهدف داشته کمتر میشود

فلزیاب انتنی طلا بزرگ را خوب تشخیص میدهد ولی توان اپراتورفلزیاب یا کاربر فلزیاب است که مسیریابی و نقطه مرکز هدف را مشخص مینماید و در فلزیاب های پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO …..یا فلزیاب تی ار TR و هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا سیگنال ژنراتور یا مگنتی یا تسلا یا یون یاب که به صورت کوئل یا لوپ یا سنسورجستجو مینماید یا فلزیاب پالسی را به شکل ترکیبی با فلزیاب انتنی ارائه میگردد هر میزان فاصله هدف دورتر دسته انتن فلزیاب انتنی یا هدف در عمق بیشتر و هدف کوچک باشد دارای واکنش نمی باشد یا واکنش ان بسیار ضعیف است چون دارای افت سیگنال در جریان مغناطیس خود میگردد و برای اهداف بزرگ دچار اختلال در نقطه زنی میگردد و ثبات در تشخیص هدف بخصوص طلا را ندارد زیرا در حدود مرکز هدف اصلی یا طلا دچار تشخیص وضعیت مغناطیس انحرافی میگردد

هیچ نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در دنیا توان فلزیاب انتنی یا فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دارا نمی باشد

 

فلزیاب مغناطیسی در اصل فلزیاب تصویری نمی باشد و برای اینکه این دسته فلزیاب را تصویری نماید یک مدار مبدل تصویری در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا یا یون یاب قرارداده و مدار هیچکدام از این دسته فلزیاب ها یا دستگاه طبق اصول رادار تصویری در فرکانس عمل نمی نماید و عمل این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها از تغییر مغناطیس در میدان مغناطیس میباشد و به همین دلیل دارای قدرت بالایی برای تشخیص طلا در عمق زیاد نمی باشد زیرا تغییر فرکانس را نمی تواند از فرکانس طلا در بین دیگر مواد معدنی و منابع و ذرات تشخیص داده و تغییر میدان مغناطیس را مشخص مینماید که همه مواد معدنی و منابع و ذرات دارای میدان مغناطیس میتواند باشد که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها را با خطا در واکنش روبرو مینماید

تصویر یا لکه رنگ در فلزیاب های که تبدیل به فلزیاب تصویری شده و ذات مدار انها طبق اصول رادار تصویری نمی باشد کمتر میتواند تصاویر لکه رنگ واقعی یا حقیقی را در عمق زیاد از طلا یا دیگر فلزات با ارزش اشکار نماید و اگر تصویر نیز اشکار نماید در حد طلا در عمق کم میباشد و برای تشخیص فلزات غیر مغناطیس مانند طلا نمی تواند لکه رنگ منظم طبق اصول لکه رنگ مربوط به فلزیاب تصویری با تفکیک با عدد VDI را اشکار نماید

اگر یک فلزیاب تصاویریا لکه رنگ های یک شکل داده یا تصاویر گوناگون را بر روی صفحه نمایشگر اشکار ننماید در اصل توان تشخیص ترکیب انرژی ذرات مواد معدنی و منابع را از سیگنال علائم دیگر فلزات یا طلا نداشته و قدرت تفکیک را ندارد حال چه برای فلز نو چه برای فلز قدیمی این توان را برای تفکیک دارا نمی باشد و برای این است که این دست دستگاه ها یا فلزیاب ها را بر روی فلزات غیر طلا در عمق زیاد یا اهنربا تست میکنند

 از انجا که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان تشخیص فرکانس طلا یا انواع فلزات را ندارند لکه رنگ های را که این دسته فلزیاب یا دستگاه ها اشکار مینماید بیشتر مربوط به تغییر مغناطیس میباشد و هر عاملی میتواند در صحنه کاراصلی دارای مغناطیس یا میدان مغناطیس باشد اختلال در تشخیص این نوع دستگاه ها یا فلزیاب ها ایجاد نماید و یک عامل دیگر خطا در این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها نداشتن قدرت تشخیص بازتاب فرکانس طلا یا انواع فلزات در پردازشگر تفکیک با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد

فلزباب ها یا دستگاه های که ساختار واقعی فلزیاب تصویری را دارا نمی باشد و با تغییر مغناطیس عمل مینماید و فلزات را مشخص مینماید از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنتی یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتورمیباشد که مدار مبدل تصویری را در انها نصب مینمایند و طبق اصل رادار تصویری با مدار راداری عمل نمی نماید تا در تفکیک دارای قدرت تشخیص باشد

این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها  قدرت تفکیک با عدد VDI در پیشرفته ترین نرم افزار فلزیاب تصویری COL PRO  که مختص فلزیاب تصویری واقعی طبق اصول رادار تصویری میباشد را دارا نمی باشد 

زیر مجموعه ها