جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

نرم افزار مگنتومتر تصویری تفکیک طلا

نرم افزار مگنتومتر تصویری در اصل قدرت و شرایط تفکیک طلا یا انواع فلزات را نداشته و ذاتاً مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری نمی تواند طلا جدید یا فلزیاب جدید را تشخیص داده و تفکیک نماید و اصول کار نرم افزار مگنتومتر تصویری نیز بنابر عملکرد مدار مگنتومتر تصویری میباشد و نرم افزار مگنتومتر تصویری یا تسلا تصویری یا مگنتی تصویری لکه رنگی از طلا جدید یا فلزات جدید یا طلا قدیمی یا فلزات قدیمی را آشکار نمی نماید تا قابلیت تفکیک شکل بگیرد

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن

 

 

 

کلیه نرم افزارها فلزیاب تصویری

کلیه نرم افزارها فلزیاب تصویری بنابر لکه رنگ وضعیت طلا یا انواع فلزات و تغییرات اطراف خود را آشکار مینماید و فلزیاب تصویری باید بتواند در هر شرایطی موقعیت طلا یا انواع فلزات یا وضعیت زمین را برای اپراتور فلزیاب تصویری مشخص نماید و فلزیاب تصویری فرکانسی است که میتواند طبق اصول رادار تصویری با تنظیمات ادیت EDIT و تنظیمات ترشهولد THRESHOLD بطور کامل با لکه رنگ های گوناگون صحنه کار را مورد ارزیابی قرار دهد

WWW.TJA777.IR

WWW.RDT11.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

گنج یاب

اندازه فلز یا اندازه هدف با قدرت عمق فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE/  PI  یا فلزیاب بی اف او BFO و .... اثر مستقیم داشته و هر میزان اندازه فلز یا هدف بزرگ باشد میتواند در عمق بیشتر تشخیص دهد ولی اهداف کوچک نمی تواند در عمق زیاد تشخیص دهند البته فلز طلا در هر صورت بزرگ یا کوچک باشد را نمی تواند در عمق تشخیص دهند

برای اینکه بتوان نقص توانائی کاوش اهداف در عمق با فلزیاب مغناطیسی کاهش داده شود  طراحان فلزیاب مغناطیسی از لوپ کابلی یا کوئل بزرگ بهره برده  و عده ای از طراحان از سنسور مغناطیسی بجای کوئل یا لوپ بهره برده که سنسور مغناطیسی توان متفاوت با کوئل یا لوپ را برای انواع سیستم فلزیاب مغناطیسی ایجاد نمی نماید و برای این موضوع گروهی طراح از چند سنسور در کوئل یا لوپ دراین نوع سیستم فلزیاب در کنار هم بهره برده میشود تا عملکرد چند سنسور مغناطیسی در کنار یکدیگر عمل لوپ یا کوئل بزرگ را به انجام رساند .

WWW.TJA777.IR

WWW.RDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب

 

زیر مجموعه ها