جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب نوری حرارتی در اصل فلزیاب با سنسور نوری حرارتی به همراه ما ون قرمز میباشد که فلزیاب نوری حرارتی در چند نوع و چند مدل متفاوت میباشد

سیستمهای فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای مادون قرمز و سنسور نوری حرارتی میباشد توان تشخیص نوع منابع و طلا یا فلزات را از روی حرارت پدید امده از ان خواهد داشت و این تشخیص حرارت برای فلزات یا طلا نو در عمق زیاد قابل تشخیص با قدرت بالا نمی باشد ولی برای اهداف یا طلا با قدمت بالا قابلیت تشخیص با دقت تفکیک بالا را دارا است

فلزیاب نوری حرارتی یا سنسورنوری حرارتی یا رادار زمینی دستی تصویری با برنامه حرارتی از نوع عددی COL PRO یا لکه رنگی سه رنگ در نوع تصویری توانایی بالایی در مشخص نمودن نوع لکه رنگ و عدد VDI و نوع رنگ طلا یا هدف را دارا میباشد

 فلزیاب تفاوت نوع صدا را در مناطق متفاوت برای یک نوع فلز یا طلا را دارا میباشد و در سیستمهای دارای صدا از نوع فلزیاب مغناطیسی زمانیکه وارد یک منطقه الوده یا سفت و سخت یا خیابانی یا کوهستانی میگردید وجود یک هدف ناپایداریا پوسیده یا تغییرات لایه های زمین اسباب تغییرات صدای نامتعادل یا بی دلیل را ایجاد مینماید.

در مناطق ناسازگار یا دارای مواد معدنی و منابع در هم امیخته زمانیکه اهداف در این شرایط قرار میگیرد میتواند صدای متفاوت از صدا یک هدف یا طلا در زمین یکدست را ایجاد نماید

بدست اوردن صدا مربوط به همان فلز یا طلا در یک زمین کوهستانی یا الوده یا ایجاد ثبات در صدا نیازمند ایجاد تنظیمات متعادل نسبت به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و نوع هدف در تنظیمات تفکیک میباشد و در صورتیکه سیستم فلزیاب متناسب با صحنه کار و نوع فلز یا طلا تنظیم نگردد در صوت حاصله برای مشخص نمودن هدف صدا با تغییرات نامتعادل یا ایجاد صدای غیر واقعی شکل میگیرد و در حال حرکت صدا یکسره بالا و پائین میشود و ثبات کاملی ندارد  در اینجا تغییر در تنظیمات یا ایجاد تنظیمات دقیق در تنظیمات صدا و تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD باعث میگردد که سیستم فلزیاب دارای ثبات در تغییر صدا زمینه شده و هدف اصلی یا طلا را با صدای اصلی خود تفکیک نموده و تشخیص دهد

تنظیم صدا در مناطق الوده نیازمند دقت در تعیین جایکاه تنظیمات میباشد.

نقطه زنی گنج طلا با نقطه زنی فلزیاب یکی میباشد و نقطه زنی طلا با نقطه زنی گنج طلا یکی میباشد ولی نقطه زنی گنج طلا با هر نوع فلزیاب یک امرمهم در کار با فلزیاب میباشد  و نقطه زنی برای گنج طلا با دقت بالا در عمق زیاد کار هر نوع فلزیاب نمی باشد

 مشخص نمودن مرکز اهداف یا مرکز اثارباستانی با فلزیاب که عده ای انرا گنج یاب معرفی مینمایند نیازمند دقت و مهارت خاص میباشد که تمرین و اشنایی با عملکرد فلزیاب این تجربه را در کار با فلزیاب توسط اپراتور فلزیاب ایجاد مینماید

نقطه زنی طلا در عملیات کاوش طلا در صحنه کار اصلی با قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی یا شعاع ز نی AC ارتباط مستقیم دارد زیرا اهداف قدیمی و بزرگ زوایا با شکل های متفاوتی را در محدوده اطراف خود در صحنه کار ایجاد مینماید و اگر فلزیاب دارای تنظیمات ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD نباشد نمی تواند این زوایا پراکنده را تشخیص داده و از مرکز هدف اصلی یا طلا تشخیص داده و مشخص نماید

فلزیابی که بتواند دارای وضعیت تشخیص اندازه یا سطح و حجم هدف ترشهولد THRESHOLD با عدد VDI از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد این توان را دارا است که با تعیین اعداد دقیق در این تنظیمات وضعیت هدف اصلی یا طلا را اززوایا پدید امده تشخیص داده و مشخص نماید

زیر مجموعه ها