جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

دستگاه گنج یاب ماهواره ای در کل به ان صورت که در ایران مطرح میگردد و نقشه گنج از زیرزمین را ارائه مینمایند وجود ندارد و سیستمهای ماهواره ای که در امورات باستانشناسی فعلاً کاربرد دارد فقط میتواند میزان تغییر رطوبت و کربن در یک محدوده را مشخص نماید

دستگاه گنج یاب ماهواره ای وجود خارجی ندارد کلاً دستگاه فلزیاب ماهواره ای یا دستگاه طلایاب ماهواره ای وجود ندارد ان ماهواره که بخواهد از سطح خارج از جو که با دقت این عمل را برای گنج یابی بکاربرده شود تا به حال پا به عرصه تکنولوژی و فن اوری نگذاشته است و اینکه دستگاه گنج یاب ماهواره ای بتواند گنج یا دفینه یا عتیقه را در زیرزمین یا زیرخاک پیدا نموده و تفکیک نماید قابل قبول نمی باشد

حتی اگران ماهواره  از نوع ماهواره ارتفاع پایین یا ارتفاع میانی باشد نیز نمی تواند به اینصورت که دستگاه گنج یاب ماهواره ای را به مردم ایران معرفی مینمایند در زمینه کشف گنج یا کشف عتیقه یا کشف دفینه بتوان از ان بهره برد و گنج یا دفینه یا عتیقه را کاوش نمود

فلزیاب تفکیک جداگانه طلا را دارا باشد باید بتواند دیگر فلزات را نیز در طبقات گوناگون جداگانه تفکیک نماید و بتواند الومینیوم و مس و روی و اهن و نقره و نیکل و برنز و برنج و الیاژ انها را نیزمجزا تفکیک نماید

اینکه یک فلزیاب بتواند انواع فلزات را جداگانه تفکیک نماید مسلماً فلزیابی است که دارای قدرت بالایی درتفکیک طلا در عمق زیاد در زمین الوده یا زمین بد را دارا میباشد و این موضوع از این جنبه مهم و مطرح میباشد که در یک زمین الوده فلزیاب میتواند انواع مواد معدنی و منابع که ساختار ترکیبی یا بازتاب علائم مانند مس و روی و قلع و نقره و اهن و نیکل و کوارتز و سیلیس را دارا میباشد را از فرکانس طلا جدا نموده و مشخص نماید

قدرت تفکیک جداگانه فلزیاب با عدد VDI و ابعاد هدف یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD از خصوصیات فلزیاب پیشرفته در دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که بر روی تفکیک فلزیاب برای تشخیص دقیق فلزات مورد نظر یا طلا از منابع مزاحم اثر متقابل داشته

اینکه یک فلزیاب نتواند ابعاد هدف IND SIZE را تشخیص داده و مشخص نماید بیانگر این است که قدرت تفکیک طلا را بصورت مجزا از دیگر منابع در عمق زیاد دارا نمی باشد که این نوع فلزیاب ها از دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب تی ار TR و دستگاه مکنتومتر یا مگنت یا تسلا یا بون یاب میباشد

 

فلزیاب کاوش طلا را در زمین الوده در صحنه کار اصلی به انجام برساند موضوعی متفاوت با شرایط کاوش طلا در وضعیت ساخت نمونه سازی زمین الوده در زمان تست فلزیاب میباشد

 یک فلزیاب که بتواند کاوش طلا نمونه را در عمق زیاد انجام دهد و بین مس و روی و نقره و نیکل و الومینیوم و طلا تفاوت در واکنش در تفکیک مجزا را داشته باشد مطمئناً فلزیابی میباشد که در هر شرایط زمین الوده یا زمین بد از خود واکنش درست برای تفکیک طلا در جهت کاوش طلا در عمق زیاد اشکار مینماید و فلزیابی که بتواند طلا را در عمق زیاد کاوش نماید یا تفکیک دقیق نماید همان میزان قدرت تفکیک دیگر فلزات را در عمق زیاد دارا میباشد

زمین الوده یا زمینی که مواد معدنی و منابع ان دارای مواد و منابع متفاوت از طبقات گوناگون میباشد بر روی قدرت تشخیص فلزیاب اثر مستقیم گذاشته و در مرحله اول موجب میگردد که فلزیاب نتواند دقیق مرکز هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید

 

زیر مجموعه ها