جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب جستجوگنج در قلعه یا کاوش گنج در قلعه نیازمند عملیات علمی و فنی با فلزیاب و دارا بودن اطلاعات بالا در زمین حفاری باستان شناسی میباشد و هر دو اینها باید در کنار هم و مکمل هم برای یک عملیات جستجو گنج یا کاوش گنج میباشد تا موفقیت کاوش گنج در قلعه حاصل گردد  

اگر با فلزیاب قلعه را به هوای پیدا نمودن گنج مانند طلا جستجو مینمایید باید بدانید که از نظر عادی و انچه که اثبات یافته است در خود قلعه هرگز اموال با ارزش مانند گنج بزرگ یا اشیاء گرانبها مانند دفینه یا عتیقه جات را پنهان نمی کردند زیرا هر زمان امکان داشت قلعه توسط دشمن سقوط نموده و اموال با ارزش در دست دشمن یا دزد ها بی افتد یا حتی اطرافیان دارنده گنج به گنج در قلعه دست درازی نمایند

فلزیاب گنج در قلعه یا فلزیاب طلا در قلعه بخواهد کاوش یا تفکیک یا تشخیص دهد باید قدرت تکیک بالایی درجداسازی مغناطیس در انرژی فرکانس را دارا باشد

کارفلزیاب در شرایط گوناگون متفاوت است فلزیاب قلعه یا گنج در قلعه را به این راحتی نمی تواند پیدا نماید زیرا فلزیاب قلعه را میتواند بعنوان یک هدف تشخیص دهد چون قلعه دارای شرایط تغییر یافته از حالت عادی زمین به حالت تخریب شده میباشد  که شرایط وضعیت کربنی را افزایش داده و در قلعه انواع حفره یا ذرات انواع فلزات پوسیده و تکه کوزه و خشت و منبع انسانی با شرایط کربنی یا تغییرحالت یافته وجود دارد و همین موارد موجب میگردد که فلزیاب در اینگونه مناطق دچار اختلال و انحراف در تشخیص هدف یا طلا یا گنج گردد

فلزیاب قلعه را بخواهد تشخیص دهد یا فلزیاب در قلعه مخروبه بخواهد یک طلا یا اثار باستانی را کاوش نماید دو عامل تاثیرگذار بر روی هم میباشد و در قلعه بخاطر تغییرات در لایه های مدفون در زیر قلعه میتواند اختلال در تشخیص فلزیاب ایجاد نماید بخصوص ان فلزیاب از نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی باشد زیرا وجود تغییرات لایه های که توسط انسان در مرور زمان در قلعه یا مناطق مسکونی قدیمی شکل گرفته است میتواند میدان مغعناطیس مجزا را شکل داده و این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها را با اختلال در تشخیص روبرو نماید

زیر مجموعه ها