جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

زمانیکه اپراتور بخواهد توان تشخیص یک سیستم فلزیاب یا طلایاب را مورد ارزیابی قراردهد بهتر است تمرین نموده و با نحوه عملکرد فلزیاب  اشنایی یافته و بعد از کسب مهارت یک هدف فرضی یا طلا را بر روی سطح زمین و در صورت افزایش مهارت در عمق قرار داده تا بتواند مسیر یا جهت یا نقطه مرکز هدف یا طلا را مشخص نماید و انجام این عملیات در زمان تمرین بیانگر توانائی ان سیستم فلزیاب یا طلایاب در تشخیص اهداف یا طلا میباشد با توجه به مهارت بدست امده در کار با ان فلزیاب میباشد

توان تشخیص فلزیاب یا طلایاب در زمینه تفکیک در زمین های که انواع مواد معدنی یا منابع یا فلزات با حوزه های جریانات مغناطیسی و فرکانسی متفاوت دارند زمانی مشخص میگردد که ان فلزیاب قدرت تفکیک طلا یا هدف را در سطح یا عمق داشته باشد

 چنین توان تفکیک در فلزیاب  بیانگر قدرت تشخیص فلزیاب یا طلایاب برای مشخص نمودن طلا یا هدف اصلی میباشد

 هر شخصی که چنین توان تفکیک فلزیاب را دیده یا بدست اورده  و نحوه عملکرد فلزیاب یا طلایاب با این نوع قدرت تفکیک را زیر سئوال ببرد بیانگر نداشتن اطلاعات کامل از عملکرد سیستمهای فلزیاب یا طلایاب و معدنیاب و رادار زمینی دستی و فلزیاب حرارتی راداری تصویری زمینی یا یابنده یا فلزیاب سنسوری حرارتی میباشد یا غرض داشته که قدرت تفکیک چنین فلزیابی را رد مینماید

تست فلزیاب در مکان سر بسته یا غار و تونل و حفره و چاه برای تفکیک طلا یا انواع فلزات یک عمل با دقت را در جستجو نیاز داشته و تست فلزیاب در غار یا کانل همان وضعیت تست فلزیاب در اتاق یا مکان سر بسته را دارد و برای تست فلزیاب در یک مکان که دارای انواع فلزات میباشد و فلزیاب به ان پاسخ می دهد نشانه توان ان فلزیاب در تفکیک میباشد و این قدرت تفکیک را میتواند از یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توقع داشت زیرا دیگر فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه های مغناطیس سنج نمیتواند در محدوده های که انواع فلزات در ان وجود دارد یک فلز طلا را از دیگر منابع و انواع فلزات تشخیص داده یا حتی تفکیک نماید

خطا فلزیاب درعبوراز روی طلا یا فلزات میتواند با برداشتن ان طلا از محدوده اولیه یا نبودن طلا و عبور مجدد سرجستجوگر فلزیاب بر روی همان محل ایجاد گردد و در صورت برداشتن یا نبودن  طلا یا هدف در همان نقطه قبلی فلزیاب دوباره واکنشی را از خود ایجاد نماید که در زمان وجود طلا یا هدف از خود نشان داده است که این خطا در نحوه عملکرد فلزیاب میباشد 

یک مشکل دیگر در چندین بار عبور از روی هدف یا طلا در این است که طلا یا هدف را از ان نقطه برداشته و دیگر طلا یا هدف در ان قبلی وجود ندارد و بر روی همان محل سرجستجوگر را عبور دهید موجب گردد که فلزیاب دوباره همان پاسخ قبلی را به همان نقطه بصورت تغییر صدا یا واکنش حرکت انتن یا تصویر نشان دهد

البته بعد از گذشت زمانی این وضعیت در ان نقطه از بین میرود و این شرایط بخاطر ایجاد وضعیت تغییر سطح الکتریکی طلا یا فلزیاب با جریان ایجاد شده توسط فلزیاب میباشد

در زمان جستجو با فلزیاب بر روی یک نقطه یا محدوده در نقطه زنی یا شعاع زنی یا روش حرکتی  بازتاب سیگنال علائم طلا یا فلزات به اطراف طلا یا هدف بصورت ذرات منتقل شده و دیگر منابع این ذرات را دریافت نموده و موقعیت ذرات انرژی را تا مدتی در خود نگهداشته و در اثر برخورد دوباره علائم سیگنال فلزیاب این نیروی ذرات انرژی موجب بازتاب با شرایط زمان وجود طلا یا هدف میگردد و همین امر میتواند موجب واکنش فلزیاب در زمانی گردد که هدف یا طلا را از ان نقطه برداشته شده یا محل ان هدف یا طلا تغییر داده شده است   

 

زیر مجموعه ها