جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

در واقعیت فلزیاب انتنی تفکیک نماید باید طبق اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X عمل نموده و در صورتیکه فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری یا ردیاب بنابر این تنظیمات عمل ننماید نمی فلزیاب انتنی تفکیک دار باشد

زیرا در بعضی از فلزیاب های پالسی یک فلزیاب انتنی قرار داده که اصلاً فلزیاب انتنی تفکیک دار با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و ابعاد هدف IND SIZE نمی باشد و نمی تواند فلز طلا را از دیگر منابع و ذرات جدا نموده و تفکیک نماید

این دسته فلزیاب انتنی که در کنار فلزیاب پالسی یا فلزیاب پالسی تصویری قرار می دهند نمی تواند فلزیاب انتنی تفکیکی باشد و برای اینکه بخواهند فلزیاب انتنی در کنار فلزیاب پالسی را فلزیاب انتنی تفکیک دارنشان دهند یک نمونه طلا در داخل دسته انتن فلزیاب انتنی قرار داده تا بگویند که طلا را تفکیک مینماید که این امر تفکیک فلزیاب انتنی نمی باشد و در اصل مانند همان دسته انتن خالی عمل مینماید زیرا از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI عمل نمی نماید

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

تفکیک در فلزیاب تصویری بستگی به نوع ان فلزیاب تصویری دارد و تفکیک در فلزیاب تصویری یا تفکیک فلزیاب انتنی یا تفکیک فلزیاب لیزری یا تفکیک فلزیاب نقطه زن یا شعاع زنی یا تفکیک ردیاب همگی از قانون جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره میبرد و این جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در تمامی فلزیاب ها فوق پیشرفته دنیا بکار برده میشود و فقط در فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی است که تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با ابعاد هدف IND SIZE همراه هم در یک فلزیاب قرار داده میشود که تفکیک فلزیاب تصویری یا تفکیک طلایاب تصویری یا تفکیک گنج یاب تصویری از این قوانین و شرایط تبعیت مینماید و اگر فلزیاب تصویری این تنظیمات را دارا نباشد فلزیاب تصویری تفکیکی نمی باشد

فلزیاب اجزاء تفکیک یا قطعات تفکیک را باید بنابر اصول رادار یا رادارزمینی دستی دارا باشد که در تمام دنیا فلزیاب فوق پیشرفته دارای تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف IND SIZE به همراه هم میباشد که این تنظیمات عبارتند از تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI بهره میبرند که این تنظیمات با عدد VDI در دنیا یکسان میباشد  

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب برای تفکیک طلا و تفکیک نقره و تفکیک مس وتفکیک اهن و تفکیک نیکل و تفکیک برنز و تفکیک روی باید اجزاء مربوط به تنظیمات تفکیک داشته باشد و فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن در نقشه مدار خود باید اجزاء پردازشکر تفکیک را داشته باشد تا فلزیاب تفکیک دار قلمداد گردد و قطعات الکترونیک و اجزاء تفکیک را در هر نوع فلزیابی نمی توان نصب نمود یا مدار ان نوع فلزیاب ها قابلیت نصب قطعات الکترونیک و اجزاء تفکیک را باید داشته داشته تا در دسته فلزیاب تفکیک دار یا فلزیاب تفکیکی یا طلایاب تفکیکی یا گنج یاب تفکیکی قرار بگیرد

 فلزیاب های که از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد در نقشه مداراین دسته فلزیاب  نمی توان پردازشگر یا قطعات یا اجزاء تفکیک یا لوازم مربوط به تفکیک در مدار فلزیاب های تفکیک دار را قرارداده زیرا نوع عملیات تغییریا تشخیص در این دسته فلزیاب در سرجستجوگر خود در اثر عملکرد ولتاژ میباشد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها