جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب برای تشخیص یک هدف افقی یا هدف عمودی باید تنظیمات مربوط به همان وضعیت را دارا باشد و این شرایط تنظیمات باید در فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا نقطه زن یا شعاع زن یا ردیاب باید اعمال گردد تا اختلاف تشخیص از بین برود و این اختلاف تشخیص درفلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میتواندابتدا در روش حرکتی MOTION یا AC یا شعاع زنی و بعد در نقطه زنی یا DC ایجاد گردد

هدف اصلی یا طلا که بصورت عمودی در زیرزمین قرار گرفته باشد سرعت واکنش فلزیاب را در اطراف هدف اصلی یا طلا افزایش داده و فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در محدوده اطراف هدف اصلی یا طلا همان واکنش را ایجاد مینماید که در مرکز هدف اصلی یا طلا از خود دارد و به همین نسبت سرعت واکنش تفکیک فلزیاب افزایش یافته ولی این افزایش توان در تفکیک فلزیاب میتواند در محدوده اطراف هدف اصلی یا طلا باشد و این نیز بخاطر این است که علائم هدف اصلی یا طلا در حال چند زاویه منعکس شده و به شکل C میباشد که این شکل زاویه C باعث میگردد که سرعت واکنش فلزیاب با فاصله از مرکز هدف اصلی یا طلا ایجاد گردد

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب در زمین ناهموار با شرایط گوناگون واکنش متفاوت دارد این موضوع برای فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب شعاع زنی یا ردیاب یا نقطه زن از هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب باشد اثری به نسبت توان مدار ان فلزیاب یا نقشه مدار فلزیاب خواهد داشت

زمین ناهموارمیتواند ربطی به سطح زمین نداشته باشد و لایه روی زمین صاف و یکدست باشد ولی لایه های زیرین زمین به شکل تاقدیس یا ناقدیس یا دارای حالت شکسته عمودی یا افقی یا خطوط تشکیل لایه متفاوت بصورت اریب یا عمودی و افقی از مواد معدنی و منابع متفاوت یا کانیها و سنگهای مختلف داشته باشد که این موضوع باعث میگردد که فلزیاب با وضعیت ناهمواری در لایه های زیر زمین روبرو شود و بازتاب علائم هدف اصلی یا طلا و نوع زاویه پدید امده در این چنین موقعیت با یک زمین عادی یا معمولی متفاوت است و این تفاوت باید در تنظیمات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بخصوص درتنظیمات ابعاد هدف IND SIZE در نظر گرفته شود در این شرایط زمین صحنه کار موجب میگردد که علائم هدف اصلی یا طلا در چند زاویه یا شعاع انعکاس یافته  و سیستم فلزیاب مسیرکانال واقعی را برای بدست آوردن اکو بازگشت هدف صلی یا طلا را تشخیص نمی دهد و به فلزیاب در کاوش مرکز هدف اصلی یا طلا در نقطه زنی خطا نماید

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب در زمین یکدست میتواند بهتر عمل نماید زمین یکدست مانند بیشتر زمینهای  اروپا میباشد ولی زمین یکدست اگر در سطح بصورت ظاهر یکدست باشد یا سطح زمین یکدست به ظاهر از یک نوع مواد معدنی و منابع باشد ولی لایه ای زیرین زمین از دیگر مواد معدنی و منابع باشد بر روی نحوه عملکرد فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب دوربینی یا ردیاب یا شعاع زن یا نقطه زن خطا را ایجاد خواهد نمود و در سینس SENS یا حساسیت دستگاه فلزیاب اثر نامطلوب بگذارد زیرا اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را متناسب با شرایط ظاهری سطح روی زمین تنظیم نموده ولی لایه ای زیرین زمین دارای تغییرات از دیگر منابع میباشد و این تغییر وضعیت زیر زمین موجب میگردد که فلزیاب با تنظیم مربوط به منابع سطح زمین نتواند مسیر و جهت و نقطه مرکزی هدف اصلی یا طلا را در عمق زیاد درست تشخیص داده و در تشخیص یا تفکیک هدف اصلی یا طلا دچارتناقض میگردد

در اینجا نوع تنظیمات برای ارزیابی خاک و مواد معدنی موجب میگردد که اپراتورفلزیاب یا کاربرفلزیاب بتواند وضعیت کلی منابع و مواد معدنی و ذرات را تشخیص دهد که فقط فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINIATION با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میتواند در عملیات ارزیابی خاک و مواد معدنی کارائی داشته باشد

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

زیر مجموعه ها