جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

یک هدف عمودی علائم بزرگتر از اندازه خود را منعکس مینماید و همین موضوع باعث میگردد که در اطراف یک هدف عمودی زاویه دیگری به غیر از زاویه متعلق به هدف اصلی یا طلا ایجاد گردد که این زاویه درست واکنش شبیه به مرکز هدف اصلی یا طلا را برای فلزیاب داشته و این زاویه که باعث واکنش فلزیاب میگردد با فاصله بیشتر از مرکز هدف اصلی یا طلا ایجاد میشود و در این شرایط اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب باید با جستجو صحیح در مختصات یابی تفاوت بین زاویه اطراف هدف عمودی با مرکز هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده و بهترین روش این است که از چهار طرف هدف عمودی مختصات یابی انجام گرفته و وضعیت هدف اصلی یا طلا مشخص گردد  

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

در کارفلزیاب افقی یا عمودی قرار گرفتن هدف اصلی یا طلا برای تشخیص اندازه  وضعیت هدف اصلی یا طلا توسط ردیاب یا نقطه زن یا شعاع زنی یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب تصویری شکل متفاوت خواهد داشت اندازه اهداف اصلی یا طلا به غیراثرپذیری از مواد معدنی و منابع و ذرات صحنه کار شکل عمودی و افقی قرار گرفتن هدف اصلی یا طلا نیز در ترکیب بازتاب علائم نیز اثر گذاشته و موجب میگردد که یک هدف افقی یا عمودی ابعاد متفاوتی از خود نسبت به نوع علائم مورد نظرفلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بازتاب نماید

یک هدف افقی علائم نزدیک به اندازه خود را بازتاب مینماید البته این در یک صحنه کار با مواد معدنی و منابع در حالت زمین سبک یا زمین عادی یا زمین معمولی باشد

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

فلزیاب هدف افقی را بهتر تشخیص داده و فلزیاب مرکزهدف افقی را با دقت بالاتر تشخیص داده و مرکز هدف اصلی یا طلا که به شکل افقی در زیر زمین قرارگرفته باشد با فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری بهتر میتوان تشخیص داد واز نظر سرعت واکنش فلزیاب در مرکز هدف نسبت به دیواره هدف اصلی یا طلا با فاصله کمتری به انجام میرسد و این موضوع میتواند برای یک هدف افقی یا طلا یا هدف اصلی خطا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را درتشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا کاهش داده و سرعت تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا که به شکل افقی میباشد را افزایش می دهد

هدف افقی زاویه تابش علائم بصورت A داشته و همین نوع زاویه A از یک هدف افقی موجب میگردد که زاویه اضافه در اطراف هدف اصلی یا طلا پدید نیاید تا موجب خطا در نقطه زنی فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب گردد

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

زیر مجموعه ها