جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تصویری طلا زیاد

فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی به صورتی طراحی شده که بتواند طلا زیاد را نیز در عمق زیاد تفکیک نموده و تشخیص دهد و این از خصوصیات فلزیاب تصویری فرکانسی با تنظیمات تفکییک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد و شرایط تشخیص طلا در فلزیاب تصویری قابل تشخیص میباشد که ان فلزیاب با اصول رادار تصویری طبق شرایط فرکانس عمل نماید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.RESCAN.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

گنج یاب

فلزیاب فوق پیشرفته

فلزیاب طلا انبوه

فلزیاب طلا انبوه را در عمق زیاد بخواهد تشخیص داده و تفکیک نماید باید اصول کار جداسازی اهداف یا طلا با اندازه های متفاوت را دارا باشد و اپراتور فلزیاب بتواند در تنظیمات فلزیاب اندازه فلز یا ابعاد هدف را تعیین نماید که این نوع تنظیمات تعیین سطح و حجم در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم در دسترس میباشد که اپراتور فلزیاب بتواند در ادیت EDIT تفکیک با تعیین عدد وی دی ای VDI وضعیت طلا انبوه یا طلا بزرگ را از فلزات دیگر یا ذرات مزاحم با تغییر تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم مشخص نماید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

گنج یاب

فلزیاب تفکیک سکه طلا

فلزیاب تفکیک سکه طلا یا فلزیاب یک فلز بخصوص طلا را بخواهد در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید باید توان تشخیص موقعیت غیر مغناطیس بودن یا پارا مغناطیس بودن طلا را داشته باشد و این خصوصیات را میتوان از تشخیص میدان الکتریکی طلا در عمق زیاد بدست اورد و شرایط تشخیص جریان فرکانس طلا حاصل از امواج الکترو مغناطیس است که اجازه میدهد فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT با تفکیک عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

زیر مجموعه ها