جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب الیاژ فلزات را تشخیص دهد به ان فلزیاب میتوان اطمینان نموده که بتواند الیاژ گنج طلا را تشخیص دهد و فلزیاب الیاژ گنج طلا با دیگر منابع و مواد معدنی و ذرات را بتواند از یکدیگر تشخیص داده توان تفکیک طلا از انواع فلزات را نیز خواهد داشت و این نوع فلزیاب که توانائی تشخیص الیاژ فلزات را دارد مطمئناً قدرت تشخیص و حذف جریانات مغناطیسی متفاوت پدید امده از مواد معدنی و منابع صحنه کاررا خواهد داشت ان دسته گنج طلا که با دیگر فلزات در کنار همدیگر باشد در مرور زمان دچار تغییرات شده و این تغییرات شکل گرفته از فلزات موجود در گنج طلا سیگنال علائم متفاوت را میتواند بازتاب داده و سطح  وسیعی در محیط اطراف خود با تغییرات شرایط خود هم شکل نماید  

در این شرایط فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مغناطیس سنج از نوع مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا دارای تنظیماتی نمی باشد که بتوان محدوده الوده شده را از مرکز طلا یا هدف مورد نظر تشخیص داده و خطا در تشخیص ایجاد میگردد

فلزیاب برای تفکیک طلا در جریان جابجائی ذرات و ایجاد میدان های مغناطیسی متفاوت با انرژی متغیر یا ناپایدار در شرایط میدان های مغناطیسی که بر یکدیگر نیرو وارد نموده یا ترکیب یا قالب برهمدیگر میگردد روبررو میشود و در این وضعیت جابجایی ذرات لایه های انرژی در مواد معدنی و منابع و فلزات و طلا در صحنه کار بصورت متغیر شکل گرفته و تشخیص این لایه ها که از انرژی ذرات دیگر مواد پدید می اید میدان مغناطیس و میدان الکتریکی اطراف هدف اصلی یا طلا را تغییر داده و تشخیص انرژی مربوط به فلزات یا طلا فقط توسط فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC  که توان جداسازی اهداف با عدد VDI را داشته میتواند انرژی مربوط به هدف اصلی یا طلا را از دیگر ذرات جابجا شده از دیگر فلزات تشخیص داده

فلزیاب ذرات انرژی مغناطیسی مزاحم که از لایه ای زمین شکل میگیرد را باید از دید خود خارج نموده تا بتواند طلا یا هدف اصلی را تشخیص داده و تفکیک نماید و این شرایط اثر ذرات منابع و هدف بر یکدیگر میتواند محدوده های پرانرژی مغناطیسی را شکل دهد و در حین جابجایی ذرات مواد معدنی یا منابع میتوانند بریکدیگر اثر گذاشته وبار الکتریکی خود را از دست داده یا بدست اورند و در این وضعیت میدان مغناطیسی مربوط به این منابع کنار هم در محیط اطراف پدید می اید  که این ذرات در حین جابجایی و ایجاد میدان مغناطیس میتواند موجب خطا فلزیاب مانند فلزیاب VLF یا دستگاه تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مگنتی یا مگنتومتر

گردد که به این عمل در دید فلزیاب ذرات گفته میشود