جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

مشخص نمودن عمق هدف در تمامی سیستمها فلزیاب دنیا تقریبی میباشد و طراحان درسیستمها فلزیاب پیشرفته نشانگر عمق بر روی سیستم فلزیاب را بصورت عددی قرارنمیدهند.
در سیستمها فلزیاب مغناطسی و فلزیاب  ولتاژ القائی تشخیص عمق بوسیله عدد قرارداده شده است ولی این عمق یابی تا چند سانتیمتر با دقت عمل مینماید و برای اهداف در عمق زیاد چنین دقتی وجود ندارد.
در سیستمها فلزیاب  تصویر تشخیص عمق قرارداده شده است اما این تشخیص عمق نیز تقریبی میباشد و بنابر اندازه تعیین شده در جدول عمق DEPTH SCALE عمل مینماید و نمی تواندعمق اهداف و طلا را بصورت دقیق مشخص نمایند.
در نوع انتن دار یا انتنی با اندازه گیری عملی با حرکت چرخشی انتن اپراتور میتواند عمق هدف یا طلا را تعیین نماید که تعیین عمق هدف یا طلا بنابر محاسب اندازه هدف یا طلا به انجام میرسد.
در کل سیستمها فلزیاب  دنیا بطور دقیق و کامل و صحیح نمی توانند عمق واقعی هدف یا طلا را مشخص نمایند.

فلزیاب و شرایط شکل گرفتن پارازیت و نویز در صحنه کاربر نحوه عملکرد فلزیاب اثر میگذارد و عمدتاً این نویزها به چند شکل پدید می‌آیند که امکان دارد خود سیستم‌ فلزیاب ارسال کننده امواج انرژی و جریان  دارای میزانی نویز به نسبت صحنه کار باشد که عامل آن این است که سیستم فلزیاب را اپراتور به بالاترین حد قدرت خود تنظیم ننموده باشد و به همراه موج  جریان یا انرژی ارسالی  خود سیستم فلزیاب نیز نویز ایجاد می‌کند و نیز مرحله‌ دوم نویز در هوا و زمین منطقه به وسیله اتمسفر و جاذبه زمین پدید می‌آید و مرحله سوم نویز توسط مواد معدنی و اختلاف مابین سازگار یا ناسازگار بودن مواد معدنی صحنه کار و حفره‌های فرکانسی و مغناطیسی شکل میگردد و میزانی از نویزها نیز از دیگر موانع و منابع انسانی و فرستنده و گیرنده‌های دیگر و رادارها و خورشید و ماه به وجود می‌آیند و عمدتاً این نویزها و پارازیت‌ها با انرژی و تشعشع دریافتی به سمت سیستم فلزیاب باز می‌‌گردند.
البته منابع دیگری نیز میباشد که نویزها و پارازیتها را بوجود میاورد که در اینجا به انها بصورت جزئی اشاره ای نشده است.

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این توان را دارا است که این نویز ها یا پارزیت های مضر را از دید فلزیاب خارج نماید

سیستمها فلزیاب از نظر صدا و تغییر صدا در دو دسته سیستمهای ولتاژ القائی یا بیصدا و فرکانس القائی یا صدا یکسره یا صدا زمینه تقسیم میگردد.
سیستمهای فلزیاب صدا زمینه یا صدا یکسره که دارای تنظیمات صدا میباشد مزیدبالای برای عملکرد فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد که اپراتور میتواند با تغییر در این تنظیمات ثبات در صدا زمینه را به نسبت وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کارایجاد نماید زیرا مواد معدنی یا منابع صحنه کار بر روی سیستم فلزیاب اثر میگذارد و در صورت صداداریا صدا زمینه دار بودن فلزیاب در نوع فرکانس القایی میتوان این اثر را از بین برده تا تفکیک با صدا زمینه در نوسان صدا ایجاد گردد  یا  با در نظر داشتن تنظیمات صدا اپراتور میتواند در صدا سیستم تغییراتی را متناسب با همان محدوده ایجاد نماید تا ثبات در سیستم فلزیاب ایجاد گردد و در اپراتور میتواند در صدا زمینه یکسره تعادل و ثبات را ایجاد نماید

سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی که دارای حالت بیصدا یا وضعیت ایجاد صدا در برخورد با فلزات میباشد با حالت بیصدا توان تشخیص هدف را در روش حرکتی تا عمق زیادی را دارا نمی باشد.