جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب لایه های طلا که بصورت دانه ای یا بصورت رگی یا توده ای باشد بتواند تفکیک نماید قدرت بالائی در تفکیک طلا ساخته شده دارد و این عمل از یک فلزیاب METAL DETECTOR از دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی برمیاید  

طلا که در لایه های خاک وجود داشته باشد بصور طبیعی ساختار ذاتی خود را داشته و از اطراف به میزان خود در حد جزئی انرژی و ذرات را از مواد معدنی و منابع اطراف خود جذب نموده یا دیگر مواد معدنی و منابع میتواند انرژی خود را در اثر جابجایی ذرات به طلا منتقل نموده و در اینجا تشخیص فرکانس طلا یا انواع فلزات با تعیین تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تفکیک و تشخیص ادیت EDIT است که میتواند طلا GOLD ساخته شده را لایه های خاک طلا یا طلا طبیعی پراکنده یا توده ای تشخیص داده

سیگنال فلزیاب در زمان جستجو برای تفکیک طلا یا انواع فلزات با شرایط لایه های زمین و موقعیت خاک زمین برخورد خواهد داشت و هر میزان تغییرات لایه های زمین بیشترباشد یا زمین دارای خاک الوده باشد کار فلزیاب نیازمند دقت بالاتر برای تفکیک میباشد تا خطا نکند و فلزیاب طلا لایه خاک را میتواند تشخیص دهد درصورتیکه توانایی ارزیابی زمین را داشته باشد و فلزیاب METL DETECTOR یا طلایاب GOLD DETECTTOR باید دارای توان تفکیک طلا GOLD DISCRIMINATION باشد تا بتواند وضعیت طلا در لایه خاک را تشخیص دهد و این امر فقط از فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با وجود تنظیمات تفکیک با جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بر می اید

تنظیمات فلزیاب انتنی مدار دیجیتال که طبق اصول تفکیک رادار عمل مینماید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X است تنظیمات فلزیاب انتنی با مدار دارای قطعات دیجیتال طبق اصول رادار طراحی شده باشد به نسبت نوع مدار ان فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری میتواند دارای تنظیمات دیگر مانند تنظیمات و اس ای تی  SAT یا اس ای تی SAT SPEED  یا اتوتراک AUTO TRAC باشد که برای افزایش توان فلزیاب در جهت کار در زمین های الوده یا نقطه زنی DC / MOTION کاربرد دارد