جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تصویری ویژگی دیجیتال سه بعدی

خاصیت فلزیاب تصویری در سه بعدی نمودن لکه رنگ ها برای تشخیص طلا یا فلز مورد نظر از دیگر منابع یا ذرات مزاحم میباشد و ویژگی تصویر دیجیتال سه بعدی در فلزیاب تصویری از شرایط فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات ترکیب میگیرد

 ان دسته فلزیاب های تصویری که بنابر شرایط مغناطیس تفاوت فلز اهنی را از فلز غیر آهنی را تشخیص می دهد ویژگی تصویر دیجیتال سه بعدی با اصول فلزیاب تصویری قابل اطمینان از دسته فلزیاب تصصویری فرکانسی را ندارد در نتیجه سه بعدی نمودن در این دسته فلزیاب های تصویری مغناطیسی معرف وجود طلا یا فلز مورد نظر بخصوص برای طلا در عمق زیاد نمی باشد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA121.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن

فلزیاب رد ترکیبات آهن

فلزیاب که توان حذف آهن را داشته باشد یا فلزیاب که توان رد ترکیبات آهن را برای حذف خطا دارا باشد نمی تواند از دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب ای بی IB یا دستگاه مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری باشد زیرا این دسته فلزیاب یا دستگاه ها فقط توان تشخیص فلز آهنی از فلز غیر آهنی را بعنوان تفکیک دارا میباشد که این نحوه تفکیک ساختار تشخیص تفاوت است و برای رد ترکیبات آهنی زمین یا خاک با تشخیص وضعیت مغناطیسی  آهنی از غیرآهنی نمی توان عمل رد ترکیبات اهنی زمین را به انجام رساند  

 

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA110.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

فلزیاب تصویری

 

فلزیاب تصویری شکل دو فلز  

فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن شکل طلا یا انواع فلزات با تبدیل سیگنال فرکانس به لکه رنگ عمل نموده و شکل لکه رنگ دو فلز متفاوت یا طلا به نسبت دیگر فلزات یکسان نمی باشد و این خصوصیات متعلق به فلزیاب تصویری فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI برای تفکیک و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد زیرا در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میتوان خواص فرکانسی طلا یا فلزات را از یکدیگر مورد ارزیابی و جداسازی برای تفکیک در انالیز یا فیلتر نرم افزار به انجام رساند  

 

WWW.TJA777.IR

WWW.RESCAN.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

گنج یاب

فلزیاب فوق پیشرفته