جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

نوع تفکیک طلا در فلزیاب ها با شرایط متفاوت به انجام میرسد و تفکیک طلا در فلزیاب یا رادار زمینی دستی باید طبق اصول علمی در قانون تفکیک یابنده ها DETECTORS به انجام برسد و تفکیک طلا در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادارزمین دستی تفاوت فاحشی با هم دارد

تفکیک طلا در فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب یا وی ال اف VLF یا فلزیاب پالسی PI یا دستگاه های مغناطیس سنج مانند مگنتومتر یا مگنت یا تسلا بنابر خواص مغناطیسی میباشد و این شرایط تشخیص خواص مغناطیسی تفکیک طلا را با فلزات هم طبقه طلا یا فلزات پوسیده یا اکسید شده که سالیان دراز در محل اولیه خود باقی مانده است با خطا در تشخیص موقعیت طلا با دیگر فلزات روبرو مینماید

نوع تفکیک طلا در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی طبق خواص فرکانسی از انرژی طلا یا فلزات به انجام رساند که نوع تفکیک طلا در این دسته فلزیاب یا دستگاه ها با تعیین عدد VDI با دقت بالا در عمق زیاد قابل تشخیص میباشد و به دلیل بهره بردن از خواص فرکانسی میتوان هر نوع فلز یا طلا را مجزا از دیگر منابع یا فلزاتی که مورد نظر نمی باشد تفکیک نمود

 

فلزیاب و قدرت تفکیک طلا از ذرات برای هر نوع فلزیاب قابل انجام نمی باشد بخصوص برای فلزیاب یا دستگاه ها از نوع  فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومترایت تشخیص ذرات از طلا قابل انجام نمی باشد

یک سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب که بتواند هدف فرضی یا طلا نمونه را کاوش در عمق زیاد نماید و هدف یا طلا را بنابر اندازه طلا تفکیک نماید نشانه توان ان سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب در تشخیص میباشد.
بعضی اشخاص با سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب یک هدف فرضی یا طلا نمونه را در زمان تمرین تفکیک نموده یا طلا را کاوش نمایند اما در صحنه اصلی کاراپراتور فلزیاب نتواند طلا را از ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید یا موفقیتی کسب نمی نمایند ربطی به توانائی سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب ندارد بلکه مربوط به توانائی اپراتورفلزیاب در تشخیص نوع تنظیمات متناسب با ان صحنه کارو الیاز و عمق طلا یا هدف میباشد و همین افراد به ارائه کنند یا تولید کننده سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب مراجعه و اعلام مینمایند سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب توان کاوش ندارد که این امر درست نمی باشد زیرا سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب یک هدف فرضی یا طلا را کاوش و تفکیک مینماید مشخصه توان ان سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب در تفکیک یا کاوش هدف یا طلا میباشد .

فلزیاب برای تعیین ابعاد هدف کوچک یا طلا کوچک باید دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  باشد تا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC طلا کوچک یا هدف کوچک را با دقت تفکیک نماید و اگر بخواهیدیک هدف با سطح کوچک را کاوش نمایید باید تنظیمات مربوط به قدرت و ولتاژ را بالا برده و بهره تشعشع را افزایش دهید و در این شرایط سیستم فلزیاب را به صورتی تنظیم نمایید که مابین ولتاژ بالا و تشعشع بالا کمترین نویز توسط سیستم فلزیاب برای کاوش یک هدف کوچک پدید آید  و فقط فلزیاب با قدرت تفکیک از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این توانایی را برای مشخص نمودن یک هدف کوچک یا طلا کوچک یا طلا در عمق زیاد را دارا میباشد