جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب فرکانس اتوماتیک

فلزیاب فرکانسی دارای شرایط یک فرکانس مشخص در پائین ترین حد میباشد و اینکه فرکانس را در حالت تغییر قرار داده یا موج را در فلزیاب تعیین نموده یا موج تعیین شده دارای انواع فرکانس باشد با اصول رادار فرکانسی برای تفکیک طلا یا انواع فلزات طبق جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE هماهنگی نداشته یا عمل نمی نماید زیرا فلزیاب فرکانسی اصول انتشار فرکانس را برای تشخیص دارا میباشد و باید تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم را دارا باشد

 

 

WWW.TJA777.IR

WWW.SFZ11.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب لیزری

نقطه زن

 

فلزیاب موج متغیر در فرکانس

فلزیاب که با تعیین موج متغیر در فرکانس عمل مینماید در اصل همان فانگشن ژنراتور است که با تعیین موج خاص مانند موج مربعی یا موج دندان اره ای یا مثلثی یا موج سینوسی عمل مینماید نمی تواند طبق اصول تشخیص انرژی در فرکانس برای تفکیک عمل نماید و از آنجا که در این دسته دستگاه ها با این شرایط و تعیین نوع موج عمل مینماید از قانون تفکیک رادار فرکانسی بهره نمی برد در نتیجه دارای تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم نمی باشد و این شرایط موج متغیر در فرکانس متعلق به فلزیاب فرکانسی با ساختار اصول رادار فرکانسی نمی باشد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

 

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب انتنی

جویندگان اسیا

فلزیاب امواج الکترو مغناطیس فانگشن ژنراتور

فلزیاب را که با مدار فانگشن ژنراتور یا مدارات مغناطیسی ارائه مینمایند کار اصلی فلزیاب را به انجام نمی رسانند و در فانگشن ژنراتور یا مدارات مغناطیسی امواج الکترو مغناطیس با شکل موج خاص برای طلا یا فلز یا حفره منتشر میشود که ذاتاً نمی تواند عمل تفکیک طلا را در عمق زیاد به انجام رساند چون سیستم طراحی مداراتی مانند فانگشن ژنراتور توان ریگاوری RECOVERY فرکانس برای جداسازی اثر زمین بر طلا یا فلزات در گاین GAIN را برای ارزیابی بازتاب انرژی فرکانس را ندارد و برای رفع این نقص از پرآپ نصب به زمین بهره میبرند که بکار گیری پرآب نیز در تفکیک و تشخیص طلا یا انواع فلزات اثر مطلوبی ندارد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA121.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن