جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تصویری الیاژ فلزات

فلزیاب تصویری الیاژ فلزات را با شکل لکه رنگ نامنظم یا با لکه رنگ دارای حاشیه های پررنگ تر به سمت حاشیه بیرون نشان داده و الیاژ بعضی از فلزات میتواند شرایط رنگ یا نظم یا وضعیت هدف دیگر را اشکار نماید که در اینجا تغییرات بر روی تنظیمات نرم افزار میتواند شرایط متفاوت را در تشخیص ایجاد نموده تا حاصل لکه رنگ یا عدد VDI مشخص گردد که متعلق به هدف اصلی یا منابع دیگر است که این منابع را ایجاد نموده است این عملیات برای تشخیص درست با نرم افزار در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی در دسترس میتواند باشد زیرا در فلزیاب تصویری فرکانسی میتواند وضعیت صحنه کار و هدف یا طلا را با رنگ ها متفاوت یا تغییرات در عدد VDI مشخص نمود ولی در فلزیاب تصویری از نوع مغناطیسی یا پالسی PI یا وی ال اف VLF یا مغناطیس سنج مانند مگنتومتر یا تسلا یا مگنت این شرایط تفاوت در رنگ لکه رنگ ها وجود ندارد و نمی توان با تغییرات تنظیمات نرم افزار وضعیت هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع تشخیص داده و مشخص نمود

 

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

گنج یاب

فلزیاب فوق پیشرفته

فلزیاب سیگنال پراکنده

در مناطق الوده یا کوهستانی سیگنال یا علائم یا جریان و ذرات مغناطیس  بصورت پراکنده یا پخشنده یا B منعکس میگردد و سیگنال پراکنده میتواند تشخیص فلزیاب را با اشتباه در تشخیص زاویه دیواره طلا یا دیواره هدف مورد نظر روبرو نماید و در وضعیت نامطلوب زمین و نامنظم بودن الیاژ فلزات یا ترکیب اثر مواد معدنی و منابع موجب میگردد که علائم بازتاب گردیده با شرایط پراکنده در صحنه کار منتشرمیگردد و تشخیص علائم نامنظم توسط سیستمها فلزیاب برای کاوش مرکز هدف بخصوص طلا که شرایط جداپذیری در ملوکول های خود در اثر مرور زمان ندارد با ناپایداری در تشخیص روبرو میگردد و توان سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا دستگاه مغناطیس سنج از نوع مگنتومتر یا مگنت دنیا در کاوش اهداف باستانی برای اهداف مدفون در یک محل بدون اینکه از جای اولیه خود خارج گردیده باشد بسیار پائین است که فروشندگان سیستمهای یابندها   DETECTORSاین شرایط را برای خریداران بیان نمی نمایند تا میزان فروش انها پائین نیاید.

 

WWW.FRH11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن