جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب فرکانسی انرژی پتانسیل طلا که ذخیره شده است را که در وضعیت  حرکت در اثر ارتباط با فرکانس قرار میگیرد مورد ارزیابی قرار می دهد و این عمل موجب هم جهتی در حرکت بارالکتریکی طلا یا فلز مورد نظر در امواج الکترومغناطیس شده و از انجا که طلا دارای رسانائی بالائی میباشد و قدرت جذب بیشتری نسبت به شرایط اطراف خود و دیگر فلزات دارد پیاپی عمل جذب و انتشار نیرو و ذرات دیگر منابع را انجام داده و همین موضوع پدیده فرکانس در امواج الکترومغناطیس ایجاد مینماید و واکنش یا پاسخ در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC با دقت بالا حاصل میگردد

فلزیاب تصویری فرکانسی حرارتی به صورتی طبق اصول رادار تصویری طراحی و ساخته شده است که میتواند دما در سطح طلا یا هدف و زمین و منابع و اهداف زیر زمین و روی زمین را مورد ارزیابی قرار داده  و از انجا که فلزیاب تصویری فرکانسی حرارتی طبق اصول رادار از طریق فرکانس عمل مینماید میتواند بصورت اعداد یا رنگ و لکه رنگ یا تصاویر موقعیت طلا یا هدف را مشخص نماید در این نوع سیستم های فلزیاب تصویری فرکانسی حرارتی طراحی بصورتی میباشد که عملکرد سنسور مادون قرمز یا سنسور التراسونیک یا هر نوع سنسور فرکانسی را به همراه هم مرتبط و متصل به مدار اصلی فلزیاب نموده تا با انتقال جریانات دریافت شده از وضعیت فرکانس در امواج الکترو مغناطیس به شکل های متفاوت موقعیت تغییرات دما را تشخیص داده و مشخص نماید

در طراحی فلزیاب تصویری فرکانسی از تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و اس ای تی  SAT یا اس ای تی SAT SPEED  یا اتو تراک AUTO TRAC یا وی دی ای سینس VDI SENS بهره برده میشود تا بالاترین کیفیت تفکیک طلا یا انواع فلزات بدست اید

 

فلزیاب تصویری راداری حرارتی یک فلزیاب تصویری فرکانسی با طراحی اصول رادار تصویری میباشد و با سنسورهای فرکانسی نیز عمل نموده و سنسور مادون قرمز از تجهیزات پیشرفته بر روی فلزیاب تصویری فرکانسی راداری میباشد که میتواند انرژی تشعشعات الکترو مغناطیس را با وجود تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD تفکیک نماید