جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

 میتوانید در عملیات جستجو طلا به فلزیاب خود اطمینان نمائید به شرط انکه سایت فلزیاب WWW.RDT11.COM را مطالعه نمائید و بدانید ان فلزیاب METAL DETECTOR که انتخاب مینمائید باید دارای چه مشخصاتی باشد و انچه در سایت WWW.RDT11.COM مطالعه مینماید اطلاعات دقیق در زمینه فلزیاب از کتب رامین کیخسروی دانشمند علوم الکترونیک رادار میباشد  

اینکه یک ردیاب الکترونیکی یا فلزیاب انتنی یا ردیاب بخواهد یک حفره خالی یا چاه یا قنات یا جای دست خورد را تشخیص دهد و محل انرا مشخص نماید باید از نوع فلزیاب انتنی فرکانسی تفکیک دار با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE باشد و باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند این عمل تشخیص جای خالی یا چاه را با دقت بالا به انجام رساند

فلزیاب انتنی یا ردیاب الکترونیکی که دارای نقشه مدار تفکیک دار الکترونیکی راداری طبق اصول رادار با تفکیک طبق فرکانس بنابرعدد VDI در قسمت تفکیک DISCRIMINATION با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتوان با تعیین و تغییر این تنظیمات حفره یا چاه یا جای خالی یا تونل یا سرداب را تشخیص داده