جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

مکنتومترتوان تشخیص طلا را در حالت عادی یا طلا جدید را نداشته و در رابطه با طلا قدیمی نیز همین وضعیت را داشته و نمی تواند طلا قدیمی یا گنج را تشخیص داده و مشخص نماید و سنسورمگنت در کل فقط توان تشخیص مغناطیس را داشته و نمی تواند طلا که غیر مغناطیس است را مشخص نماید

 مگنتومتریا مگنت یا تسلا از انجا که قدرت تشخیص  طلا جدید را ندارد پس توان تشخیص طلا قدیمی را نیز نداشته و نمی توان مگنتومتریا مگنت یا تسلا را گنج یاب دانست

 مشخصات فلزیاب فرکانسی تحت شرایط تشخیص برای تفکیک طلا یا انواع فلزات طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با ابعاد هدف یا سطح و حجم IND SIZE میباشد و فلزیاب فرکانس القایی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا فلزیاب جذبی یا هر نوع سیستم یابنده فرکانسی در صورتی در دسته یابنده DETECCTOR پیشرفته قرار میگیرد که دارای تنظیمات تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به همراه ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم باشد

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب فرکانسی نحوه تشخیص و تفکیک طلا یا انواع فلزات بنابرفرکانس طلا یا انواع فلزات میباشد و این دسته سیستمها فرکانسی یا فلزیاب فرکانس یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا وی دی ای دیسک VDI DISC یا اس ای تی اسپید SAT SPEED باشد تا بالاترین قدرت را تفکیک طلا یا انوع فلزات دارا باشد

نحوه تشخیص فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب فرکانسی بستگی به نوع تنظیمات ان دارد زیرا فلزیاب فرکانسی نیزوجود دارد که دارای تنظیمات تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد و در اصل مدار سیگنال ژنراتور است که به جای فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با عدد VDI یا EDIT فقط دارای تنظیمات تشخیص طلا یا نقره یا اهن و حفره میباشد و دیگر فلزات را در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی تواند تشخیص داده یا تفکیک نماید و تنظیمات ترشهولد THRESHOLD یا سطح و حجم یا ابعاد هدف IND SIZE را ندارند که بتوان با تغییر ان الیاژ فلزات یا ذرات مزاحم که خود را شبیه طلا یا دیگر فلزات مورد نظر نشان می دهد مشخص نموده یا تفکیک دقیق به انجام برسد

نحوه تشخیص فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در تشخیص وضعیت فرکانس فلزات یا فرکانس فلزات میباشد

فلزیاب فرکانس یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا وی دی ای دیسک VDI DISC یا وی دی ای اسپید VDI SENS میباشد