جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب کاوش واقعی طلا Metal Detector Explores Real Gold را در زمانی میتواند انجام دهد که در زمان تمرین با فلزیاب یا خرید فلزیاب خود اپراتور فلزیاب که خریدار فلزیاب است بتواند طلا GOLD را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید یا فلزیاب واقعی ان فلزیابی که بتواند یک طلا هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نماید و توان فلزیاب در پیدا نمودن یک هدف طلا در صحنه کار اصلی  به تجربه اپراتور یا کاربر فلزیاب بستگی دارد

 

فلزیاب پیشرفته

در فلزیاب که بتوان اندازه طلا GOLD SIZE یا اندازه فلزات METAL SIZE را تعیین نمود میتوان شرایط صحنه کار یا وضعیت مواد معدنی و منابع را در زمین های الوده درتنظیمات فلزیاب METAL DETECTOR در نظر گرفته شود و همین موضوع تعیین اندازه هدف یا ابعاد هدف توان جداسازی در تفکیک را نیز افزایش می دهد و شرایط تنظیمات متعلق به ابعاد هدف یا اندازه هدف درفلزیاب های قابل اجراء در طراحی مدار میباشد که مدار ان فلزیاب طبق اصول رادار طراحی شده باشد و چنین فلزیابی به دلیل بهره گیری از اصول رادار طبق فرکانس عمل مینماید پس در نتیجه شرایط تنظیمات مربوط به ابعاد هدف یا اندازه طلا یا اندازه انواع فلزات قابلیت اجراء و نصب در مدار یک فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی را دارد که نمونه عمومی تعیین ابعاد هدف IND SIZE  تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم میباشد که در کنار تنظیمات ادیت EDIT با تعیین عدد VDI میتوان بالاترین کارائی را در شرایط تفکیک در مناطق الوده یا زمین های کوهستانی یا در داخل شهر بدست اورد

 

فلزیاب فوق پیشرفته

نوع مدارات سیستمهای فلزیاب جویندگان اسیا METAL DETECTOR طراحی شده برای خود این شرکت میباشد و کپی از روی دیگر سیستمهای فلزیاب دنیا نمی باشد.

نوع طراحی مدار و تنظیمات فلزیاب جویندگان اسیا یا فلزیاب تریشورز یا فلزیاب پیشتاز متعلق به فلزیاب های حرفه ای دنیا میباشد و میتواند طلا GOLD را در عمق زیاد تفکیک و جدا سازی نماید  و اپراتور فلزیاب میتوانید فلزیاب این چند شرکت مورد تحقیق و ازمایش قرار دهد تا متوجه شوید که سیستمهای جویندگان اسیا یا فلزیاب تریشورز یا فلزیاب پیشتاز تا عمق زیاد میتواند حتی یک هدف کوچک یا طلا GOLD را تفکیک نموده و کاوش نماید و با  سیستم فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم متعلق به جویندگان اسیا یا فلزیاب تریشورز یا فلزیاب پیشتاز میتوانید طلا یا یک هدف نمونه را پیدا در عمقق زیاد تفکیک یا پیدا نماید و این شرایط بیانگر توان سیستم جویندگان اسیا یا فلزیاب تریشورز یا فلزیاب پیشتاز در تشخیص و تفکیک میباشد

 

تصویربرداری مغناطیسی فلزیاب تصویری