جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تشخیص ذرات منابع و مواد معدنی یا فلزات پوسیده میتواند خطا در تشخیص فلزیاب METAL DETECTOR ایجاد نماید و فلزیاب میتواند هر منبعی را تشخیص دهد و این منابع میتواند متعلق به هدف یا طلا GOLD مورد نظر نباشد ولی در سیستم فلزیاب METAL DETECTOR SYSTEM ایجاد واکنش نماید تشخیص نوع واکنش باید توسط اپراتور یا کاربر به انجام رسد و اپراتور یا کاربر باید تشخیص دهد این واکنش مربوط به هدف مورد نظر یا طلا GOLD است یا از دیگر منابع میباشد

فلزیاب ها دارای ساختار مداری متفاوتی میباشد ولی بیشتر فلزیاب ها که به بازار ارائه میگردد از نوع ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی میباشد که زیر مجموعه انها فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا دستگاه مغناطیس سنج از نوع مگنتومتر یا مگنت میباشد که ذرات مزاحم یا تغییرات زمین اثر زیادی بر روی تشخیص این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میگذارد

 

ازمایش فلزیاب انتنی

ترکیب مدار فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدا زمینه  که در اصل یک مدار مجتمع با تکنیک خاص در تفکیک DISCRRIMINATION میباشد موجب پیشرفت فلزیاب ها و خصوصیات جدیدی در تکنولوژی فلزیاب ها شده است و فلزیاب فرکانسی  FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی در نوع فوق پیشرفته حرفه ای خود دارای شکل ترکیبی یا مرکب میباشد و فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری و فلزیاب صدا دار در یک مدار در کنار یکدیگر میباشد البته بعضی از این نوع فلزیاب METAL DETECTOR دارای سیستم فلزیاب صدا زمینه یا صدا یکسره با فلزیاب انتنی میباشد یا فلزیاب تصویری به همراه فلزیاب انتنی میباشد

فلزیاب FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد مدار انها بنابر اصول و شرایط رادار RADAR طراحی میگردد که این نوع طراحی در اختیار تعداد انگشت شماری شرکت های معتبر در دنیا میباشد.

 

تست فلزیاب انتنی با پایه

تنظیمات تفکیک با عدد VDI در فلزیاب فرکانسی قدرت تفکیک فلزات بخصوص طلا ESPECIALLY GOLD  را در عمق زیاد طبق فرکانس طلا GOLD یا انواع فلزات به انجام میرساند و فلزیاب فرکانسی FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی در چند دسته تقسیم میگردد که حرفه ای ترین نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب FCD دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که طراحی و ساخت این نوع فلزیاب METAL DETECTOR با این نوع تنظیمات در اختیار چند شرکت COMPANY معتبر در دنیا میباشد

 

فلزیاب انتنی وصل گیره