جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب که متمایز از دیگر فلزیاب ها باشد میتواند طلا یا انواع فلزات را جداگانه تشخیص داده و در هر شرایط بتوان ان فلزیاب با موقعیت همان محدوده تنظیم نمود و توان تفکیک و کاوش اهداف در سطح و عمق پیش میاید که ان فلزیاب را از دیگر فلزیاب ها متمایز مینماید نه اینکه فلزیاب ساخت ایران است یا فلزیاب ساخت خارج میباشد بعضی از نوع تکنولوژی ساخت فلزیاب فرکانسی مانند فلزیاب ترکیبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در انحصار شرکت ها معتبر ایرانی میباشد

برای اثبات خارجی بودن فلزیاب ایرانی ان دسته فروشنده فلزیاب که فلزیاب ایرانی یا فلزیاب های که در کشورهای اطراف ایران خودشان میسازند سعی میکنند راهکارهای متفاوتی بکار ببرند تا به خریدار اثبات نماید که فلزیابی را که ارائه مینمایند ساخت خارج است زیرا این تفکیک در بعضی اشخاص خریدار وجود دارد که فلزیاب اگر ساخت خارج باشد بهتر عمل مینماید که چنین نیست زیرا قطعات الکترونیک توسط چند شرکت یا کمپانی محدود در دنیا تولید میگردد و هر سازنده فلزیاب در هر کجای دنیا باید قطعات ساخت این چند شرکت یا کمپانی سازنده قطعات را استفاده نماید پی در نتیجه از نظر نوع قطعات فلزیاب ساخت خارج یا فلزیاب ساخت داخل از یک نوع قطعات میتواند بهره ببرد

فلزیاب پالسی یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی تنظیمات مربوط به اندازه طلا یا انواع فلزات را دارا نمی باشد در اصل تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD را ندارد که بتوان ذرات مزاحم را از طلا یا هدف اصلی تشخیص داده

البته این نوع تنظیمات قابل نصب بر روی فلزیاب پالسی نمی باشد زیرا مدار فلزیاب پالسی دارای شرایطی نمی باشد که بتواند مدار تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را بر روی ان طراحی نمود زیرا این نوع تنظیمات بر روی فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که بنابر اصول رادار زمینی دستی طراحی گردیده است قابلیت نصب داشته تا بتواند در عمق زیاد تفکیک نماید و با تعیین تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بتوان وضعیت هدف را از نظر اندازه در عمق زیاد مشخص نمود