جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

سنسور الکترونیکی لیزری در فلزیاب فرکانسی قابلیت نصب برای کارائی بالا را دارد و از سنسور مادون قمز در فلزیاب پالسی PI یا مگنتومتر نمی توان بهره برد چون با تشخیص فرکانس عمل نمی نمایند

سنسور الکترونیکی لیزری در فلزیاب  فرکانسی FREQUENCY METAL DETECTOR مربوط به مادون قرمز میباشد و سنسور SENSOR در فلزیاب فرکانسی از نوع سنسور مادون قرمز میتواند باشد و سنسور مادون قرمز با مدار مجزا بر روی فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی قرار داده میشود

لوپ سنسور فلزیاب به نوع فلزیاب نیز وابسته است و لوپ یا سنسور فلزیاب کارکردی متفاوت در فلزیاب فرکانسی با فلزیاب مغناطیسی یا پالسی PI دارد

لوپ سنسور فلزیاب در نحوه عملکرد فلزیاب  METAL DETECTOR اثر میگذارد و کلمه لوپ سنسور LOOP SENSOR فلزیاب در اصل دو کلمه مجزا برای دو نوع تجهیزات جداگانه فلزیاب METAL DETECTOR میباشد ولی عملکرد سنسور مغناطیسی برای فلزیاب مغناطیسی مانند پالسی PI یا مغناطیس سنج مگنتومتر یکسان است البته عده ای نیز سنسور مغناطیسی را در کنار لوپ سیم پیچ قرار می دهند که این دو نوع تجهیزات در یک زمان بخواهند با هم عمل نماید کارائی بالائی ندارد برعکس فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که مدار ان توان جداسازی سیگنال علائم لوپ یا کوئل را از سنسور فرکانسی دارد

نحوه کار شرح تفکیک طلا با فلزیاب یکی از مواردی هست که هر کدام این موضوعات میتواند مراتب توضیحاتی خود را داشته باشد

نحوه کار شرح تفکیک طلا با فلزیاب شرح خاص خود را دارا میباشد و عملیات جستجو با فلزیاب Metal Detector Search با ان نوع شرح که در دستورالعمل فلزیابMETAL DETECTOR   INSTRUCTION داده شده است مرتبط میباشد و نحوه کار تفکیک فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD بسیار کامل  حرفه ای میباشد