جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب مغناطیسی MAGENTIC METAL DETECTOR که ابراز میگردد صد در صد میتواند حذف ذرات نماید با اصول علمی عملکرد فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القائی مطابقت ندارد زیرا فلزیاب مغناطیسی یا دستگاه مغناطیس سنج طبق اصول میدان مغناطیس در سرجستجوگر عمل نموده و تغییرات فاز در مدار تفاوت تغییرات را تشخیص می دهد

برای همین حذف ذرات در این نوع فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... که از نوع ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب بسیار دشوار است و این که عده ای فروشنده که این نوع فلزیاب را میفروشند به خریدار ابراز مینمایند سیستم پالسی PI یا سیستم فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... انها صد در صد حذف ذرات را به انجام میرساند واقعیت نداشته زیرا مدار این نوع فلزیاب ها بصورتی میباشد که قسمت حذف ذرات را برای تشخیص ندارد

 

فلزیاب انتنی دیجیتال راداری

فلزیاب برای کاوش طلا GOLD در عمق زیاد اصول خاص خود را دارد و این اصول زمانی با شرایط علمی قابل بررسی است که فلزیاب METAL DETECTOR بتواند طلا GOLD را در DEPTH عمق زیاد در روش حرکتی AC / MOTION تفکیک نماید و تفکیک علمی از اصول یابنده ها DETECOR یا فلزیاب ها METAL DETECTORS با عدد VDI میباشد

 اصولاً اگر بخواهید توان کاوش عمق را در فلزیاب ها پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و... که از نوع ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی یا دستگاه مغناطیس سنج مثل مگنت یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب افزایش داده شود توان تشخیص سیستم این دسته فلزیاب یا دستگاهها برای دقت در تشخیص در عمق زیاد کاهش یافته و میزان خطا ان افزایش میابد و موجب میگردد که هر نوع مانع یا منبع یا ذرات را بعنوان یک هدف یا طلا GOLD نشان دهد

 

تنظیمات فلزیاب انتنی دیجیتال

فلزیاب مغناطیسی تشخیص جداسازی مجهز به مجزا نمودن انواع فلزات یا طلا را از ذرات دیگر منابع که خطا ایجاد مینماید را ندارد و فلزیاب های ولتاژ القائی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا دستگاهها مگنتومتر یا مگنت یا تسلا که در بازار ارائه میگردد فقط از طریق اهنی و غیر اهنی بودن فلزات METAL یا اهداف TARGETS را از یکدیگر جدا مینماید و این امر تفکیک DISCRIMINATION نمی باشد و فقط تشخیص جدا سازی اهداف و فلزیاب از یکدیگر میباشد ذرات یا دیگر منابع بر روی این نوع سیستمهای فلزیاب METAL DETECTOR اثر نامطلوب گذاشته و باعث میگردد که واکنش غیر عادی از خود نشان میدهد و دیگر منابع و ذرات را به جای هدف اصلی تشخیص داده و ایجاد ثبات در این نوع فلزیاب ها سخت میباشد زیرا تنظیمات تشخیص خطا در نوع فلزات یا طلا GOLD را بخصوص برای عمق زیاد ندارد

 

تست فلزیاب انتنی