جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

شکل حذف ذرات مزاحم در کار فلزیاب در جهت تفکیک طلا GOLD یا انواع فلزات مشخص میشود و طلا برای تفکیک فلزیاب یک فلز نمونه در جهت مشخص شدن قدرت ان فلزیاب میباشد

شکل حذف ذرات مزاحم در نحوه کار تفکیک طلا با نحوه عملکرد فلزیاب ارتباط داشته و شکل حذف ذرات مزاحم در نحوه کار فلزیاب برای تفکیک طلا GOLD از اصول یک فلزیاب METAL DETECTOR میباشد ولی ان فلزیاب باید از نوع فلزیاب پیشرفته باشد و وضعیت تشخیص فلزیاب برای تفکیک طلا DISCRIMINATE METAL DETECTOR زمانی مورد نظر است که ان فلزیاب طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و این شرایط در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فراهم میگردد

فلزیاب لیزری حذف ذرات مزاحم  را نسبت به طلا دارا باشد خصوصیات تفکیک طلا GOLD را نیز باید داشته باشد و خصوصیات طلا غیر مغناطیس بودن طلا است که توسط فلزیاب لیزری قابل تشخیص میباشد کاوش طلا دقت بالائی میخواهد  

فلزیاب لیزری حذف ذرات مزاحم را برای تفکیک طلا  را برای تفکیک یا انواع فلزات با کمک از تشعشعات الکترو مغناطیس مادون قرمز به انجام میرساند و فلزیاب لیزری با مادون قرمز طراحی میگردد تا توان حذف ذرات مزاحم در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی از نوع فلزیاب لیزری LASER METAL DETECTOR  فراهم گردد که مادون قرمز در توان تشخیص تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم کاربری بالائی را ایجاد مینماید

فلزیاب سنسور لیزری از پیشرفته ترین نوع فلزیاب دربین فلزیاب های دنیا میباشد و ساختار فلزیاب سنسور لیزری تشخیص با فرکانس میباشد

فلزیاب سنسور لیزری    Laser Sensor Metal Detector فقط یک فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میتواند باشد و فلزیاب سنسور لیزری در مرحل اول باید دارای سنسور مادون قرمز باشد و نوع مدار فلزیاب سنسور لیزری Laser Sensor Metal Detector باید طراحی شده طبق اصول ررادار RADAR باشد و تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD دارا باشد