جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کار تخصصی فلزیاب با مهارت اپراتور فلزیاب در انجام عملیات جستجو طلا GOLD بدست می اید البته باید توجه داشته که فلزیاب METAL   DETECTOR نیز باید شرایط یک کار تخصصی را دارا باشد و کار تخصصی فلزیاب با نوع تنظیمات فلزیاب ارتباط مستقیم داشته و تنظیمات فلزیاب نیز به تخصص طراح ان فلزیاب مرتبط است

فلزیاب METAL DETECTOR در نقطه زنی فاصله بین موقعیت منابعی که شکل طلا GOLD را دارد بتواند از نقطه مرکز طلا یا نقطه مرکز گنج تشخیص دهد ان فلزیاب METAL DETECTOR میتواند موقعیت دقیق مرکز گنج را مشخص نماید

فلزیاب فاصله نقطه مرکز گنج طلا GOLD TREASURE را تا دیواره گنج طلا در نقطه زنی بخواهد تشخیص دهد در ابتدا باید ان فلزیاب   METAL DETECTOR تفاوت جریان خطوط مغناطیسی در دیواره طلا را از وضعیت میدان مغناطیسی یا میدان الکتریکی طلا تشخیص داده که این تشخیص فاصله بین دیواره طلا با مرکز طلا GOLD CENTER با تشخیص فرکانس طلا در امواج الکترو مغناطیس توسط فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD قابل دسترس میباشد

 

فلزیاب رابطه تنظیمات تفکیک طلا را با تشخیص ذرات مزاحم در اصول شکل جداسازی میتواند مشخص نماید و اصول جداسازی در مدار فلزیاب METAL DETECTOR رابطه تفکیک طلا را از دیگر منابع یا ذرات مزاحم شکل می دهد و فلزیاب برای اصول تفکیک PRINCIPLES DISCRIMINATE باید موقعیت شرایط تشخیص طلا GOLD را در مدار خود دارا باشد و هرگونه تشخیص طلا را نمی توان تفکیک نامید مانند تشخیص فلزیاب اهنی از فلز غیر اهنی در فلزیاب مغناطیسی یا پالسی PULSE یا مغناطیس سنج مگنتومتر که فقط تفاوت خواص فلز اهنی از فلز غیراهنی یا فلز با ارزش از فلز بی ارزش را تشخیص می دهد