جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

نحوه کار شرح تفکیک طلا با فلزیاب یکی از مواردی هست که هر کدام این موضوعات میتواند مراتب توضیحاتی خود را داشته باشد

نحوه کار شرح تفکیک طلا با فلزیاب شرح خاص خود را دارا میباشد و عملیات جستجو با فلزیاب Metal Detector Search با ان نوع شرح که در دستورالعمل فلزیابMETAL DETECTOR   INSTRUCTION داده شده است مرتبط میباشد و نحوه کار تفکیک فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD بسیار کامل  حرفه ای میباشد

 

تنظیم ادیت طلا فلزیاب فرکانسی یکی از خصوصیات خوب در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی برای مشخص نمودن دیگر فلزات یا ذرات مزاحم میباشد

تنظیم ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI در فلزیاب فرکانسی تفکیک طلا را مشخص مینماید و اپراتور یا کاربر فلزیاب METAL DETECTOR میتواند با تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  طلا GOLD یا نوع هدف را تعیین نموده و در صورتیکه بخواهید نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را مشخص نمائید با تغییر این تنظیم میتوانید نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را مشخص نموده و با بدست امدن نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا  SAT یا RECOVERY SPEED  یا AUTO TRACK یا GEB و ...... را متناسب با ان محدوده تنظیم نموده تا سیستم فلزیاب بتواند هدف واقعی را به راحتی مشخص نماید

فلزیاب برای بالانس زمینی نیاز به دقت بالائی داشته و کار با فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب پالسی PI در صورت برخورد با هر نوع تغییرات بالانس خود را از دست می دهد و دوباره نیاز به تنظیمات بالانس جدید دارد

فلزیاب برای بالانس زمینی GROUND BALANCE METAL DETECTOR شرایط خاص خود را در فلزیاب پالسی PULSE دارد ولی بالانس درفلزیاب فرکانسی باید توسط تنظیمات درخود مدار ایجاد میگردد و فلزیاب فرکانسی FREQUENCY METAL DETECTOR نیاز به بالانس زمینی مانند فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی PI را نداشته  و سیستم فلزیاب فرکانسی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با نوع تنظیمات میتواند با وضعیت خاک زمین هماهنگ گردد و برای همین در حین عملیات جستجو بالانس خود را از دست نمی دهد