جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب سنسور لیزری از پیشرفته ترین نوع فلزیاب دربین فلزیاب های دنیا میباشد و ساختار فلزیاب سنسور لیزری تشخیص با فرکانس میباشد

فلزیاب سنسور لیزری    Laser Sensor Metal Detector فقط یک فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میتواند باشد و فلزیاب سنسور لیزری در مرحل اول باید دارای سنسور مادون قرمز باشد و نوع مدار فلزیاب سنسور لیزری Laser Sensor Metal Detector باید طراحی شده طبق اصول ررادار RADAR باشد و تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD دارا باشد

سنسور الکترونیکی لیزری در فلزیاب فرکانسی قابلیت نصب برای کارائی بالا را دارد و از سنسور مادون قمز در فلزیاب پالسی PI یا مگنتومتر نمی توان بهره برد چون با تشخیص فرکانس عمل نمی نمایند

سنسور الکترونیکی لیزری در فلزیاب  فرکانسی FREQUENCY METAL DETECTOR مربوط به مادون قرمز میباشد و سنسور SENSOR در فلزیاب فرکانسی از نوع سنسور مادون قرمز میتواند باشد و سنسور مادون قرمز با مدار مجزا بر روی فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی قرار داده میشود

لوپ سنسور فلزیاب به نوع فلزیاب نیز وابسته است و لوپ یا سنسور فلزیاب کارکردی متفاوت در فلزیاب فرکانسی با فلزیاب مغناطیسی یا پالسی PI دارد

لوپ سنسور فلزیاب در نحوه عملکرد فلزیاب  METAL DETECTOR اثر میگذارد و کلمه لوپ سنسور LOOP SENSOR فلزیاب در اصل دو کلمه مجزا برای دو نوع تجهیزات جداگانه فلزیاب METAL DETECTOR میباشد ولی عملکرد سنسور مغناطیسی برای فلزیاب مغناطیسی مانند پالسی PI یا مغناطیس سنج مگنتومتر یکسان است البته عده ای نیز سنسور مغناطیسی را در کنار لوپ سیم پیچ قرار می دهند که این دو نوع تجهیزات در یک زمان بخواهند با هم عمل نماید کارائی بالائی ندارد برعکس فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که مدار ان توان جداسازی سیگنال علائم لوپ یا کوئل را از سنسور فرکانسی دارد