جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

هیچ نوع فلزیاب را در تفکیک طلا یا انواع فلزات در شرایط کوهستانی یا زمین الوده مانند فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و اس ای تی  SAT یا اس ای تی SAT SPEED  یا اتو تراک AUTO TRAC نمی توانید پیدا نمائید و هیچ فلزیاب موجود در دنیا رقیب در توان تفکیک و کاوش اهداف در عمق را نسبت به فلزیاب ترکیبی فرکانسی یا جذبی ساخت ایران را ندارد و این را عملاً زمانی که خرید نمائید متوجه میگردید که این نوع فلزیاب های ساخت ایران با این نوع تنظیمات میتواند یک هدف کوچک از نوع طلا GOLD  براحتی در عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید

فلزیاب که متمایز از دیگر فلزیاب ها باشد میتواند طلا یا انواع فلزات را جداگانه تشخیص داده و در هر شرایط بتوان ان فلزیاب با موقعیت همان محدوده تنظیم نمود و توان تفکیک و کاوش اهداف در سطح و عمق پیش میاید که ان فلزیاب را از دیگر فلزیاب ها متمایز مینماید نه اینکه فلزیاب ساخت ایران است یا فلزیاب ساخت خارج میباشد بعضی از نوع تکنولوژی ساخت فلزیاب فرکانسی مانند فلزیاب ترکیبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در انحصار شرکت ها معتبر ایرانی میباشد

برای اثبات خارجی بودن فلزیاب ایرانی ان دسته فروشنده فلزیاب که فلزیاب ایرانی یا فلزیاب های که در کشورهای اطراف ایران خودشان میسازند سعی میکنند راهکارهای متفاوتی بکار ببرند تا به خریدار اثبات نماید که فلزیابی را که ارائه مینمایند ساخت خارج است زیرا این تفکیک در بعضی اشخاص خریدار وجود دارد که فلزیاب اگر ساخت خارج باشد بهتر عمل مینماید که چنین نیست زیرا قطعات الکترونیک توسط چند شرکت یا کمپانی محدود در دنیا تولید میگردد و هر سازنده فلزیاب در هر کجای دنیا باید قطعات ساخت این چند شرکت یا کمپانی سازنده قطعات را استفاده نماید پی در نتیجه از نظر نوع قطعات فلزیاب ساخت خارج یا فلزیاب ساخت داخل از یک نوع قطعات میتواند بهره ببرد