جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب مشاوره سایت باید واقعیت نحوه کار فلزیاب را بیان نماید و سایت فلزیاب یا بلا گ فلزیاب یا شبکه اجتماعی در رابطه با فلزیاب فعالیت مینماید فقط مطالبی را که مورد تائید خودشان میباشد بصورت تکراری با مضامین گوناگون با نامهای مختلف به صورت سئوال و جواب مطرح و خود را علامه بزرگ در علوم باستانشناسی یا الکترونیک و فلزیاب و ...... رادار زمینی دستی معرفی مینمایند و هر که برعلیه این دسته در همان سایت یا بلاک شبکه اجتماعی صحبتی را بیان نماید پاسخی بسیار دوستانه ولی خارج از متن اصل سئوال یا پاسخ ارائه مینمایند و اگر دیگر از توان جواب و پاسخ افراد مطلع بر نیایند شروع به ابراز مطالبی مانند ما بهتر میدانیم یا همه میدانند را از خود ابراز مینمایند.

فلزیاب انجمن یا سازمان داشته باشد باید ان انجمن یا سازمان مورد تائید مراجع ذیصلاح باشد و در زمینه فلزیاب اینکه عده ای خود را انجمن یا سازمان معرفی مینمایند ابتدا باید ثابت نمایند که کدام مرجع ذیصلاح مقامات علمی و فنی در زمینه علوم الکترونیک رادار در رابطه با فلزیاب در ایران و دنیا ان انجمن یا سازمان را تائید مینماید  و اینکه شخصی یا عده ای خود را انجمن یا سازمان در زمینه اموراتی معرفی نماید باید ثبت قانونی در رابطه با ان انجمن را داشته باشد  تا مراجع ذیصلاح تائید نماید که  مواردی را که بیان یا ثبت مینمایند دارای اصول پایه ای و فنی و علمی میباشد.

هیچکدام از اشخاص یا سایت ها یا بلاگ ها که خود را بعنوان انجمن یا سازمان در زمینه فلزیاب در ایران معرفی مینمایند دارای تائیدیه علمی نمی باشند

تست تفکیک فلزیاب با طلا را در حفره یا چاه سر باز بدون پوشاندن روی طلا GOLD انجام دهید بیشتر میتواند کار فلزیاب را با اختلال در تفکیک روبرو نماید

تست تفکیک فلزیاب با طلا   GOLD میتواند توان فلزیاب METAL DETECTOR را در تفکیک طلا مشخص نماید ولی برای تست تفکیک فلزیاب DISCRIMINATE METAL DETECTOR بهتر است که طلا را در عمق قرار داده تا اطمینان یافت که ان فلزیاب میتواند طلا را در عمق تفکیک نماید زیرا با فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR طلا را نمی توان بیشتر از پنجاه تا هفتاد سانت تفکیک نماید و برای همین برای تست این دسته فلزیاب ها در عمق از طلا بهره برده نمی شود و مگنتومتر یا مگنت یا تسلا که اصلاً توان تفکیک طلا را ندارند