جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب فرکانسی برای ذرات مزاحم یا مغناطیس دیگر منابع که در سطح زمین در فاصله عمق کم یا عمق زیاد قرار داشته باشد پاسخ یا واکنش با خطا را نخواهد داشت و این منابع مزاحم را نادیده گرفته به شرط انکه تنظیمات در عدد وی دی ای VDI درست تعیین شده باشد و با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD هماهنگ باشد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی همان میزان که توان تفکیک طلا را با دققت بالا در عمق زیاد دارد قدرت تشخیص وضعیت لایه ای زمین را که میتواند ایجاد خطا یا کاهش توان تفکیک را ایجاد نماید دارد و همین اصول در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت  EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X موج میگردد که بتوان عوامل ایجاد کننده از مواد معدنی و منابع را در این تنظیمات تعیین نمود تا تفکیک طلا یا انواع فلزات با دقت به انجام برساند

فلزیاب فرکانسی با توان تشخیص فرکانس طلا یا انواع فلزات را برای تفکیک مغناطیس منابع دیگر را دارد و این شرایط موجب میگردد که این دسته فلزیاب فرکانسی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت  EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد بتوان موقعیت عوامل ایجاد کننده خطا از ذرات مغناطیسی ا تشخیص داده ومحدوده انرا مشخص نمود

 

فلزیاب حساسیت کوهستان