جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تفکیک اندازه طلا و جداسازی ذرات را با اصول تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD مشخص مینماید و این شرایط متعلق به فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میباشد و برای تشخیص طلا GOLD در فلزیاب فرکانسی FREQUENCY METAL DETECTOR از ذرات میتوان تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را تغییر داده تا نسبت به ابعاد طلا یا هدف مورد نظر فلزیاب METAL DETECTOR از خود واکنش یا پاسخ نشان دهد و این نوع تنظیم فقط در سیستمهای فلزیاب فوق پیشرفته که از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد و عمل مینماید 

فلزیاب با افزایش حساسیت بالانس خود را از دست می دهد و این شرایط متعلق به فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR میباشد و سیستمهای فلزیاب METAL DETECTOR که با بالانس یا ایجاد حساسیت دچار بحران در تشخیص گردد نمی تواند در مناطق الوده به خوبی از خود واکنش نشان دهد و سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب های که با تغییر ولتاژ در سر جستجوگر خود بر روی هدف واکنش از خود نشان میدهد مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ..... در مناطق الوه با افزایش حساسیت در تشخیص دچار بحران و ایجاد صدا یا تصویر بی مورد میگردد و اگر حساسیت ان کاهش داده شود توان عمق ان کاهش میابد.

فلزیاب برای حفاری طلا GOLD نیاز به مهارت در نحوه کار با ان فلزیاب METAL DETECTOR داشته و در صورت دقت در نحوه تعیین تنظیمات فلزیاب میتوان به عملیات حفاری اطمینان نمود و در زمانیکه به فلزیاب نیز اطمینان داشته باشید درصد موفقیت افزایش میاید و چنین فلزیابی از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم است که طلا یا یک هدف پنهان شده را پیدا مینماید  و اپراتور یا کاربر باید کامل تمرین نماید تا بتواند به تعیین نوع تنظیمات و واکنش یا پاسخ سیستم فلزیاب در حرکت آنتن ANTENNA یا تصویر IMAGE یا صدا AUDIO VOICE دست یابد