جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب توان کار تخصصی کاوش طلا را در کوهستان یا زمین الوده دارا باشد باید شرایط کار در زمین الوده را داشته باشد و این شرایط با نوع مدار فلزیاب و تنظیمات فلزیاب مرتبط است    

فلزیاب توان کار تخصصی را از فرایند تنظیمات خود خواهد داشت و تنظیمات فلزیاب METAL DETECTOR میتواند شرایط تفکیک تخصصی را ایجاد نماید و از تنظیمات ان فلزیاب بهترین بهره را برای موفقیت بهره برد یا ذرات مزاحم را تشخیص داده یا طلا را تفکیک نمود و یک فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD چنین موقعیتی را برای اپراتور فلزیاب فراهم میاورد

کار تخصصی فلزیاب با مهارت اپراتور فلزیاب در انجام عملیات جستجو طلا GOLD بدست می اید البته باید توجه داشته که فلزیاب METAL   DETECTOR نیز باید شرایط یک کار تخصصی را دارا باشد و کار تخصصی فلزیاب با نوع تنظیمات فلزیاب ارتباط مستقیم داشته و تنظیمات فلزیاب نیز به تخصص طراح ان فلزیاب مرتبط است

فلزیاب METAL DETECTOR در نقطه زنی فاصله بین موقعیت منابعی که شکل طلا GOLD را دارد بتواند از نقطه مرکز طلا یا نقطه مرکز گنج تشخیص دهد ان فلزیاب METAL DETECTOR میتواند موقعیت دقیق مرکز گنج را مشخص نماید

فلزیاب فاصله نقطه مرکز گنج طلا GOLD TREASURE را تا دیواره گنج طلا در نقطه زنی بخواهد تشخیص دهد در ابتدا باید ان فلزیاب   METAL DETECTOR تفاوت جریان خطوط مغناطیسی در دیواره طلا را از وضعیت میدان مغناطیسی یا میدان الکتریکی طلا تشخیص داده که این تشخیص فاصله بین دیواره طلا با مرکز طلا GOLD CENTER با تشخیص فرکانس طلا در امواج الکترو مغناطیس توسط فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD قابل دسترس میباشد