جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب هرگونه حفره یاب باید برای تشخیص طلا GOLD از دیگر منابع دارای تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد

 فلزیاب یا هرگونه حفره یاب که دارای اینگونه تنظیمات نباشد نمی تواند حفره واقعی را از دیگر منابع که شبیه به حفره خود را به سیستم فلزیاب یا حفره یاب نشان میدهد تشخیص دهد

فلزیاب تفکیک خطا حفره از طلا یا انواع فلزات را در وضعیت خاص مداری میتواند مشخص نماید و فلزیاب که با اصول تشخیص میدان مغناطیس عمل مینماید نمی تواند تفاوت جریان میدان مغناطیس حاصله از تغییرات زمین را از موقعیت حفره واقعی یا چاه و کانال مشخص نماید که این مشخصات تشخیص از تغییرات در میدان مغناطیس مربوط به فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب پالسی PI میباشد و این دسته فلزیاب یا دستگاه توان تشخیص تفاوت بین تغییرات زمین از وضعیت حفره را نداشته

فلزیاب تفکیک طلا را در آلودگی زمین کوهستانی انجام دهد حتماً دارای قدرت تفکیک انواع فلزات یا تشخیص فلزیاب پوسیده را باید داشته باشد و این وضعیت در شرایط تعیین تنظیمات قابلیت تفکیک طلا را در زمین الوده مشخص مینماید و تنظیمات در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با اصول رادار RADAR در نوع فلزیاب تصویری IMAGE METAL DETECTOR و فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتنی این شرایط را دارد که این تنظیمات تفکیک با عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد