جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب انجمن تحقیقاتی ثبت شده و قانونی در ایران ندارد و عزیزانی که خود را بعنوان انجمن تحقیقاتی در زمینه فلزیاب معرفی مینمایند نامی است که خوشان استفاده میکنند و پایه علمی و تحقیقاتی قانونی ندارد و در این نوع انجمن های فلزیاب مطالبی را که بیان مینمائید یا سایت ها و بلا گ ها شبکه اجتماعی علمی و انجمنی و تحقیقاتی راه اندازی مینمایند در متن مطالب درج گردیده اصلاً اطلاعات علمی یا فنی واقعی مشاهده نمیگردد به غیر از حرف های زیر لایه ای که بیشتر از فروشندگان غیر معتبر فلزیاب در ایران برای بد نام نمودن محصولات یا سیستمهای شرکت های دیگر بیان مینمایند و واقعیت را ابراز نمی نمائید و هر چه که به نفع ان محصول مورد نظر خودشان است را برای فروش ان سیستم فلزیاب مورد نظر خود مطرح مینمایند و عده ای نیز فقط از دیگر سیستمها فلزیاب شرکت های دیگر بد گوئی مینمایند.

فلزیاب مشاوره سایت باید واقعیت نحوه کار فلزیاب را بیان نماید و سایت فلزیاب یا بلا گ فلزیاب یا شبکه اجتماعی در رابطه با فلزیاب فعالیت مینماید فقط مطالبی را که مورد تائید خودشان میباشد بصورت تکراری با مضامین گوناگون با نامهای مختلف به صورت سئوال و جواب مطرح و خود را علامه بزرگ در علوم باستانشناسی یا الکترونیک و فلزیاب و ...... رادار زمینی دستی معرفی مینمایند و هر که برعلیه این دسته در همان سایت یا بلاک شبکه اجتماعی صحبتی را بیان نماید پاسخی بسیار دوستانه ولی خارج از متن اصل سئوال یا پاسخ ارائه مینمایند و اگر دیگر از توان جواب و پاسخ افراد مطلع بر نیایند شروع به ابراز مطالبی مانند ما بهتر میدانیم یا همه میدانند را از خود ابراز مینمایند.

فلزیاب انجمن یا سازمان داشته باشد باید ان انجمن یا سازمان مورد تائید مراجع ذیصلاح باشد و در زمینه فلزیاب اینکه عده ای خود را انجمن یا سازمان معرفی مینمایند ابتدا باید ثابت نمایند که کدام مرجع ذیصلاح مقامات علمی و فنی در زمینه علوم الکترونیک رادار در رابطه با فلزیاب در ایران و دنیا ان انجمن یا سازمان را تائید مینماید  و اینکه شخصی یا عده ای خود را انجمن یا سازمان در زمینه اموراتی معرفی نماید باید ثبت قانونی در رابطه با ان انجمن را داشته باشد  تا مراجع ذیصلاح تائید نماید که  مواردی را که بیان یا ثبت مینمایند دارای اصول پایه ای و فنی و علمی میباشد.

هیچکدام از اشخاص یا سایت ها یا بلاگ ها که خود را بعنوان انجمن یا سازمان در زمینه فلزیاب در ایران معرفی مینمایند دارای تائیدیه علمی نمی باشند