جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

ساخت فلزیاب در ایران سابقه طولانی دارد و ساخت فلزیاب در ایران توسط شرکت های فلزیاب معتبر که قدرت طراحی با تکنولوژی جدید فلزیاب را دارند وتکنولوژی این نوع فلزیاب ها ساخته شده در ایران  در سطح دنیا انحصاری و بی نظیر است فقط توسط یک یا دو شرکت در ایران به انجام میرسد که این شرکت ها شرکت جویندگان اسیا و تریشورزمیباشد و این دو شرکت انواع فلزیاب مختلف را با کارایی متفاوت ارائه مینمایند که بالاترین انها که در نوع خود بی نظیر است فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد

ان دسته که تازه وارد ساخت فلزیاب در ایران شده اند بیشتر از نوع فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی را ساخته و به خریدار فلزیاب ارائه مینمایند

 ساخت فلزیاب در ایران که بیشترتوسط سازندگان فلزیاب که چند سال اخیر وارد بازار فلزیاب شده اند ارائه میگردد بصورت کپی از روی نقشه مدار فلزیاب های میباشد که در اختیار عموم در سایت ها یا کتاب ها قرار دارد و اصولاً ظاهر انها با هم متفاوت است و ذات انها یکسان است و کلاً ذات طراحی مدار فلزیاب مغناطیسی یا دستگاه های مغناطیس سنج با یک ترکیب نزدیک به هم میباشد و همه انها از میدان مغناطیس در سرجستجوگر خود بهره میبرند

ساخت فلزیاب انحصاری در اصل با طراحی فلزیاب انحصاری درترکیب نقشه مدار ان فلزیاب شکل میگیرد که با طراحی فلزیاب انحصاری که موجب ساخت فلزیاب انحصاری میگردد باعث میگردد فلزیاب انحصاری از نظر عملکرد و تنظیمات با دیگر فلزیاب ها متفاوت باشد و ساخت فلزیاب در اصل به نوع طراحی مدار ان فلزیاب وابسته است زیرا ساخت فلزیاب در انواع گوناگون در دنیا به انجام میرسد ولی ساخت فلزیاب پیشرفته و انحصاری توسط هر سازنده فلزیاب به انجام نمی رسد زیرا یک فلزیاب پیشرفته نیارمند یک طراحی انحصاری فلزیاب و طراحی تخصصی فلزیاب میباشد و ساخت فلزیاب تخصصی از نظر ساختار با دیگر فلزیاب ها که دیگر سازندگان فلزیاب ارائه مینمایند متفاوت است  

ساخت فلزیاب در انواع گوناگون طراحی و تولید میگردد و ساخت فلزیاب در تمام دنیا به انجام میرسد و ساخت فلزیاب به شکل های متفاوت از نظر ظاهری میباشد ولی بکار بردن گنج یاب برای یک یابنده DETECTOR فقط یک کلمه تبلیغاتی است

 کلمه طلایاب را فقط برای انواع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بکار برده میشود که دارای تنظیمات تفکیک بنابر عدد VDI به همراه تنظیمات ترشهولد THRESHOLD یا ابعاد هدف IND SIZE باشد

نرم افزار فلزیاب تصویری طبق راداراز نوع رادارتصویری میباشد و نرم افزار فلزیاب تصویری از روی نرم افزار رادار تصویری طراحی شده است با این تفاوت که این نوع نرم افزار فلزیاب تصویری و مدار فلزیاب تصویری از اصول فرکانس پایین برای تشخیص طراحی شده است و برای این است که فلزیاب تصویری باید دارای مدار از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد تا بهترین کیفیت را برای تشخیص اهداف یا طلا را دارا باشد

برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری مطابق با اصول نرم افزاررادارطراحی گردیده است و مدارانواع فلزیاب تصویری باید دارای مدار فلزیاب طبق اصول رادار باشد که فقط فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که مدار ان بنابر اصول رادار طراحی گردیده است و انواع فلزیاب تصویری از این نوع در بازار وجود دارد که فقط شرکت تریشورز یا شرکت جویندگان اسیا که مادر تخصصی میباشند این نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی از نوع تصویری را با این نوع تنظیمات به بازار ارائه مینماید که انواع فلزیاب تصویری مربوط به این دو شرکت تولیدی و صنعتی معتبردردنیا فلزیاب تصویری واقعی با اصول رادار و تشخیص با فرکانس فلزات یا فرکانس طلا میباشد و از انجا که این مجموعه های صنعتی مادر تخصصی میباشند مدار و نوع طراحی فلزیاب های انحصاری را به بازارفلزیاب ارائه مینمایند

انواع گنج یاب تصویری یا انواع طلایاب تصویری همان انواع فلزیاب تصویری است و فقط فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتوان بعنوان طلایاب نام برد زیرا دارای توا تفکیک فلزات یا اهداف یا طلا با عدد VDI میباشد