جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

مقایسه قیمت فلزیاب را نمی توان بین دو شرکت یا فروشنده فلزیاب در نظر گرفته بخصوص برای ان شرکت فلزیاب که خود طراحی فلزیاب و تولید فلزیاب را بصورت انحصاری و اختصاصی در اختیار دارد  را با دیگر فلزیاب های متعلق به اشخاص یا شرکت های دیگر مورد ارزیابی از نظر کیفیت و قیمت قرار داد

قیمت فلزیاب شرکت معتبر فلزیاب میتواند برای هر نوع فلزیاب همان شرکت با کارایی متفاوت و عمق مختلف و قیمت های گوناگون باشد و قیمت های متفاوت فلزیاب های گوناگون یک تولید کننده فلزیاب معتبربه قدرت و نوع طراحی مدار ان فلزیاب ها بستگی داشته و قیمت فلزیاب شرکت معتبر فلزیاب را نمی توان با فلزیاب دیگر فروشندگان فلزیاب مقایسه نموده زیرا طراحی فلزیاب و تولید فلزیاب یک شرکت فلزیاب معتبر میتواند انحصاری باشد و عملکرد و قدرت ان دسته فلزیاب انحصاری در طراحی و تولید قابل مقایسه با دیگر فلزیاب های دیگر سازندگان فلزیاب یا فروشندگان فلزیاب نمی باشد تا بتوان قیمت انها را مقایسه نمود

تولید کنندگان معتبر فلزیاب قیمت واقعی فلزیاب را به نسبت نوع قدرت تفکیک و توان عمق و کارایی و کیفیت فلزیاب ارائه مینمایند

زیرا قیمت دستگاه فلزیاب مشخص است و ان عده که به عملکرد فلزیاب اشنایی و مهارت داشته باشند متوجه میشوند ان عده از فروشنده فلزیاب در زمان فروش فلزیاب قیمت دستگاه فلزیاب را واقعی و متناسب میدهند قیمت حقیقی ان فلزیاب را به خریدارفلزیاب در زمان خرید فلزیاب اعلام نموده اند

 

فلزیاب فرکانسی خواص فرکانس طلا را میتواند تشخیص داده تا عمل تفکیک طلا از دیگر فلزات را مشخص نماید ولی فلزیاب فرکانسی که بتواند خواص فرکانس طلا را تشخیص داده تا تفکیک با اخرین توان به انجام برسد باید یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI باشد

 در نتیجه این نوع فلزیاب از شرایط خواص فرکانسی طلا در بین سیگنال علائم شبیه به طلا بهره میبرد و با داشتن این شرایط خطا در تشخیص طلا از دیگر فلزات از دید فلزیاب خارج میگردد

این نوع فلزیاب فرکانسی قدرت تشخیص خواص مغناطیسی فلزات را به همراه خواص فرکانسی داشته چون این دسته فلزیاب از فرکانس طلا برای تشخیص در وضعیت امواج الکترو مغناطیس بهره میبرد

این نوع فلزیاب از دسته فلزیاب با مدار طراحی شده طبق قانون رادار برای فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب انتنی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 چون این نوع فلزیاب ها میتواند خواص فرکانسی را با تعیین عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE از وضعیت خواص مغناطیسی تشخیص دهد

 فلزیاب سیگنال نزدیک به طلا را میتواند به جای طلا تشخیص داده و واکنش از خود نشان دهد و این علائم که شبیه به طلا میباشد میتواند از منابع و مواد معدنی و دیگر فلزات که در اثر مرور زمان تغییریافته است در صحنه کار بازتاب شده و فلزیاب را با خطا روبرو نماید

وجود این منابع که شکل خواص مغناطیسی نزدیک به طلا را داشته وضعیت تشخیص فلزیاب را برای کاوش طلا با حالت یکسان بودن ترکیب بازتاب علائم در تشخیص میدان مغناطیس برای تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگر فلزیاب روبرو نماید و خواص مغناطیسی دیگر منابع را با خواص مغناطیسی طلا یک شکل تشخیص دهد و این وضعیت بیشتر در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب های ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مغناطیس سنج مانند مگنتومتر یا مگنت پدید می اید زیرا این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در نهایت فقط میتواند تفاوت خواص مغناطیسی فلزات را تشخیص دهد

 ولی فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که بتواند با عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD طلا را از این منابع شبیه به خود از نظر خواص فرکانسی تفکیک نماید در عملیات تشخیص بر روی انواع فلزات این قدرت را دارد که دسته فلزات هم طبقه خود را مجزا تفکیک نماید تا خطا در تشخیص بین فلزات و طلا و الیاژ فلزات از دید فلزیاب خارج گردد