جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب سیگنال حرارتی

فلزیاب فرکانسی که بنابر تشخیص امواج الکترومغناطیس بازتاب شده فلزات یا طلا GOLD که نشات گرفته ازفرکانس با جریان انرژی میباشد میتواند تشعشعات را اندازه گیری نموده و تفاوت انها را از انرژی فرکانس و دامنه و طول موج طلا یا فلزات تشخیص داده و عمل تفکیک را به انجام برساند و با این شرایط میتوان از تجهیزات تشخیص دهنده سیگنال حرارت مربوط به میدان الکتریکی و مغناطیسی که از انرژی الکترومغناطیس یا فرکانس میباشد بهره برد و سیستم سنسورنوری حرارتی بر روی سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD قابل نصب است و مدار فلزیاب فرکانسی میتواند فرکانس دریافت شده را مورد ارزیابی برای تحلیل در تفاوت برای تفکیک به انجام رساند

 

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA121.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن

فلزیاب فرکانسی تجهیزات جانبی

فلزیاب فرکانسی میتواند دارای تجهیزات جانبی مستقل برای تشخیص با اصول رادار در عملکرد با فرکانس باشد و در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتوان از تجهیزات جانبی با ساختار فرکانسی بهره برده

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میتواند دارای لوازم جانبی متفاوت باشد که این لوازم جانبی متعلق به عملیات فرکانسی یا تشخیص متفاوت باشد یا کارائی دیگر داشته باشد ولی بر روی سیستم فلزیاب نصب گردد و توسط سیستم مدار تبدیل کننده به مدار فلزیاب فرکانسی  متصل گردد و نصب سیستم سنسورحرارتی یا سنسور نوری حرارتی یا سنسورمادون قرمز یا سنسورالتارسونیک یکی ازاین لوازم جانبی میباشد که به سیستم مدارفلزیاب راداری متصل میگردد و  اینگونه تجهیزات جانبی مستقل  را به هر نوع مدار فلزیاب نمی توان متصل نمود

 

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA110.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

فلزیاب تصویری

 

زیر مجموعه ها