جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

اینکه فلزیاب نمی تواند در عمق زیاد کاوش طلا را با دقت بالا به انجام برساند مربوط به ساختار ترکیبی واکنش یا پاسخ طلا به سیگنال علائم در میدان مغناطیس میباشد و طلا پارا مغناطیسی یا غیر مغناطیسی میباشد که در هر شرایطی دچار اهنربائی نمیگردد و برای این است هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا فلزیابBFO  و .. میتواند طلاGOLD  در عمق کم تشخیص می دهد ولی در عمق زیاد نمی تواند طلا را تشخیص داده و مشخص نمایند و از انجا که نمی توانند طلا GOLD را در عمق زیاد تشخیص دهند دیگر فلزات را نیز با خطا در عمق زیاد نسبت به طبقه اهنی یا غیر اهنی بودن ان فلز تشخیص می دهد و چون از شرایط میدان مغناطیس در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی بهره میبرد توان تفکیک با عدد VDI طبق تنظیمات ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم را بنابر قانون فرکانس نداشته  

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب کاوش عمق طلا

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

 

فلزیاب طلا را در عمق کم خوب تشخیص می دهد و کاوش طلا با فلزیاب در عمق کم راحت تر از کاوش طلا در عمق زیاد است و فلزیاب  که کاوش طلا را در عمق زیاد انجام میدهد میتواند دیگر فلزات را نیز در عمق زیاد تفکیک دهد و در اینجا بحث تفکیک طلا در عمق زیاد مطرح میگردد که با کدام فلزیاب قابل تشخیص است و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا مگنت یا مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا از انجا که با تشخیص تغییرات میدان مغناطیس عمل مینماید نمی تواند طلا که غیر مغناطیس میباشد را در عمق زیاد تشخیص دهد چون میدان مغناطیس سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها درشرایط بی تعادلی در وضعیت زمین الوده دچار کاهش نیرو از انواع تغییرات مغناطیسی میگردد نمی تواند در عمق زیاد در روش حرکتی AC / MOTION طلا را تشخیص داده یا فلزات دیگر را درست تشخیص دهند

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب طلا عمق کم

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

طلا در عمق زیاد برای فلزیاب مغناطیسی تغییرات مغناطیسی ایجاد نمی نماید که اختلاف فاز درشرایط تشخیص فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب  تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب پالسی PI ایجاد گردد فلزیاب که با اختلاف فاز از طریق میدان مغناطیس سرجستجوگر یا لوپ یا کویل یا سنسور مغناطیسی عمل مینماید توان بالائی در تشخیص یک هدف طلا در عمق زیاد برای کاوش نداشته و کاوش طلا با فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی برای کاوش طلا با این مشگل جریان مغناطیس پایین طلا روبرو است زیرا طلا دارای مغناطیس بالا نمی باشد که فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی بتواند از طریق میدان مغناطیس سرجستجوگر خود وضعیت مغناطیس طلا را بخصوص در عمق زیاد تشخیص دهد ولی در عمق کم این نوع فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میتواند طلا را تشخیص دهد ولی طلا را در عمق زیاد نمی تواند تشخیص دهد 

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب فاز طلا

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

 

زیر مجموعه ها