جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فروش فلزیاب با اطلاعات درست و واقعی باید به انجام برسد و البته عده ای که در ایران هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتور فانکشن ژنراتور را ساخته و بعنوان خارجی بفروش میرسانند اطلاعات درست و اقعی از توان پائین این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در تفکیک طلا در عمق زیاد و خطای بالای انها در اختیار خریدار قرار نمی دهند

فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج در دسته فلزیاب با اصول رادار نمی باشد و نمی تواند برای تشخیص و تفکیک طلا یا انواع فلزات از شرایط فرکانس در رادار بهره ببرد و فلزیاب انتنی کویلی تصویری نباید از هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوریا فانکشن ژنراتور باشد  زیرا مدار این نوع فلزیاب بنابر اصول رادار قابل طراحی نمی باشد

فلزیاب پالسی PI یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا مگنتومتر یا تسلا یا مگنتی با اصول ولتاژ میدان مغناطیس را ایجاد نموده که عمل این میدان مغناطیس توان تشخیص و تفکیک فرکانس را نداشته تا بتواند از هر نوع مانع عبور نموده و عمل تفکیک طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد به انجام رساند

زیر مجموعه ها