جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب به ان نقطه که مقاومت زمین نسبت به دیگر نقاط در یک محدوده پایین تر است واکنش نشان می دهد و این تغییر مقاومت میتواند بعضی مواقع از یک میدان مغناطیس با جریان زیاد باشد پس فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زن یا نقطه زن یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO و ...... به شرایط متفاوت زمین یا مقاومت زمین که کاهش یافته یا افزایش یابد واکنش نشان می دهد

در شرایط تغییر یک محدوده اززمین در سطح صحنه کارمیتواند واکنش در فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را ایجاد نماید

اگر مقاومت یک نقطه در زمین صحنه کار کاهش یافته یا یک نقطه دارای مقاومت پایین تر باشد میتواند جریانات الکتریکی پدید امده از نیرو و انرژی و امواج و جریان و امواج و فرکانس حاصل از یک هدف اصلی یا طلا یا دیگرمتعلق به دیگر منابع در حال تبادل یا فشار نیرو درفلزیاب ایجاد واکنش نماید که این محدوده میتواند از یک نقطه سست تر یا نرم تر یا با حالت هوازدهی باشد و میتواند از نقطه تفاوت فشار نیرو و جریان و انرژی و فرکانس و امواج و حرارت و مادون قرمز مربوط به یک هدف یا طلا یا متعلق به اختلاف شرایط مواد معدنی یا منابع یا ذرات باشد این وضعیت میتواند مقاومت پایین تری نسبت به اطراف خود را ایجاد نموده و فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دچار واکنش نماید البته برای یک هدف یا طلا این وضعیت میتواند در دیواره هدف یا طلا پدید اید که خطا در نقطه زنی را پدید اورد زیرا این محدوده پایین ترین فشار را نسبت به اطراف خود دارا میباشد

در یک مرحله تراکم افزایش علائم از ازدیاد وضعیت مغناطیس مواد معدنی یا منابع بر یکدیگر باشد که مقاومت زمین در ان نقطه نسبت به اطراف خود افزایش یافته یا بالا رفته و ایجاد واکنش در فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نماید که بعضی از منابع و مواد معدنی که دارای شرایط مغناطیسی بالاتر در اطراف خود است این اشکال را در تشخیص فلزیاب ایجاد مینماید

 

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب میتواند برای تشخیص مقاومت زمین را تشخیص دهد تشخیص مقاومت زمین به نوع مواد معدنی و منابع زمین وابسته است از دید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا نقطه زن یا شعاع زن یا ردیاب مقاومت زمین متفاوت است مقاومت زمین از دید فلزیاب وابسته به نوع جریان حاصله از زمین نسبت به جریان و انرژی و فرکانس و نیرو و علائم قابل انتشار یا دریافت فلزیاب میباشد زمین سفت و سخت و الوده با دارای مواد متفاوت دارای جریان نیرو بالاتربرای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد چون فشار نیرومواد معدنی و منابع در چنین محدوده ای بالاتراز یک زمین با وضعیت یکدست میباشد و همین موضوع باعث میگردد که مقاومت جریان الکتریکی قابل تشخیص فلزیاب این نوع زمینها یا صحنه کار از نظر فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بالاتر باشد و در این صورت تنظیمات فلزیاب با به صورتی تنظیم گردد که کمترین مقاومت را در جریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس خود دارا باشد تا بتواند در این وضعیت بهترین شرایط برای تشخیص و بخصوص تفکیک هدف یا طلا را داشته باشد اگر در این وضعیت به دنبال یک هدف قدیمی یا گنج باشید تشخیص فلزیاب به نسبت نوع تنظیمات فلزیاب امری است که باید توسط اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب درست تنظیم گردد زیرا تفاوت بین جریان مقاومت زمین و هدف اصلی یا طلا با یکدیگر تفاوت داشته و وضعیت زمین مقاومت اکثریت را داشته و هدف اصلی یا طلا مقاومت پایین تری دارد و این مقاومت پایین ترتوان بالاتری خواهد داشت که در ان محدوده پراکنده گردد و این پراکندگی علائم هدف اصلی یا طلا قدیمی یا گنج در ان محدوده با ضعف در تشخیص مرکز طلا قدیمی یا مرکز گنج روبرو میگردد

 

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب نوع طلا یا فلزیاب نقطه زنی طلا یا فلزیاب مرکز هدف را میتواند در وضعیتی مشخص نماید که تنظیمات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب نقطه زن یا شعاع زن در شرایطی باشد که دران موقعیت بتواند نوع طلا یا نوع هدف اصلی را مشخص نماید ولی در رابطه با اهداف قدیمی یا اثارباستانی یا گنج یا طلا قدیمی این موضوع تا حدودی متفاوت است

فلزیاب مرکز هدف قدیمی یا فلزیاب مرکز طلا قدیمی یا گنج را در بعضی شرایط تحت تاثیرعوامل مواد معدنی و منابع صحنه کار و وضعیت یونیزاسیون خود قرار میگیرد و موقعیت اتمیزاسیون طلا به نسبت علائم فلزیاب واکنش متفاوت از خود نشان میدهد در مناظقی که منابع و مواد معدنی با وضعیت طلا ناسازگار باشد در حوزه اطراف هدف اصلی یا طلا وضعیت دو قطب همنام یا غیر هم جهت پدید امده و فلزیاب و هدف اصلی یا طلا همدیگر را دفع مینمایند و در این شرایط پیدا نمودن مرکز هدف یا مرکز طلا با بحران در تشخیص یا خطا در نقطه زنی شکل میگیرد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها