جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

مفهوم تفکیک فلزیاب یا تفاوت تفکیک فلزیاب یا فلزیاب با تفکیک میتواند فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب لوپی یا نقطه زن یا شعاع زن یا ردیاب را زیر سئوال در رابطه با تفکیک ببرد سئوال تفکیک فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از انجا اغاز میگردد که فلزیاب ها در چند دسته از دیدگاه نحوه عملکرد تقسیم میگردد

فلزیاب با تفکیک صدا و فلزیاب تفکیک با عدد VDI و تفکیک با تصویر لکه رنگی و تشخیص تفاوت اهنی با غیر اهنی میتواند مورد بررسی قرار بگیرد که به چه صورت تفکیک در فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب به انجام میرسد

تفکیک در اصل به جداسازی اهداف یا فلزات از یکدیگر میباشد ان فلزیاب میتواند تفکیک نماید که تفاوت فلزات را تفکیک نماید تفاوت فلزات تفکیک نماید به این مفهوم میباشد که یک فلزیاب بتواند طلا را از نقره و مس و روی و برنج و برنز و دیگر اهداف غیر اهنی مجزا تفکیک نماید و برای هر کدام یک واکنش متفاوت داشته باشد که این عمل فقط از فلزیاب طلایاب با تنظیمات عدد VDI انجام شدنی است

تفاوت تفکیک فلزیاب با تشخیص فلزیاب در این است که تشخیص در فلزیاب مربوط به ان دسته فلزیاب است که فقط میتواند تفاوت بین فلز اهنی با فلزغیر اهنی را تشخیص داده و نمیتواند دو واکنش متفاوت بین دو فلز غیر اهنی را از یکدیگرمانند طلا و مس را به صورت مجزا مشخص نماید

البته بعضی از فلزیاب ها ارائه گردیده است که فقط میتواند بین طلا و نقره و اهن تشخیص دهد که این نوع فلزیاب ها یا طلایاب ها نیز فلزیاب با تفکیک نمی باشد و این عمل نیزهمان تشخیص است زیرا این نوع فلزیاب نیزبا عدد VDI عمل نمی نماید

 

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب نقطه خطا در محدوده اطراف هدف یا طلا را به دنبال خواهد داشت و این موضوع در رابطه با فلزیاب لیزری یا ردیاب یا نقطه زن یا شعاع زن یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب پالسی بیشتر برای فلزات با عمرزیاد یا گنج و دفینه پدید می اید و فلزات قدیمی یا گنج یا دفینه یا خزانه در اثر تبادل و فشار نیرو جریا ن و انرژی و امواج و فرکانس و حرارت و مادون قرمز هدف اصلی یا طلا یا گنج یا دفینه یا خزانه یا زیرخاکی باعث میگردد که مقاومت زمین اطراف خود را کاهش داده یا موجب تفاوت وضعیت اطراف خود گردد و این تفاوت وضعیت در ان موقعیت اطراف هدف اصلی یا طلا پراکنده شده و در ان محدوده اخرین نقطه که علائم پراکنده از مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج یا خزانه یا دفینه فاصله گرفته واگر در ان محدوده یک منبع متفاوت از مواد معدنی و منابع صحنه کار وجود داشته باشد و از نوع کانیها یا مواد معدنی یا منابعی باشد که علائم را جذب خود مینماید موجب میگردد که ان نقطه که ان کانی ها یا منبع جذب کننده وجود دارد این علائم را دریافت نموده و به همراه علائم خود تابش نماید که تابش علائم ترکیبی میباشد و اگر این کانیها و مواد معدنی شرایط هم جهت با علائم هدف اصلی یا گنج یا دفینه یا خزانه را داشته باشد شرایطی را پدید می اورد که این نقطه دارای تراکم بالاتر از علائم مرکزهدف اصلی یا طلا گردد یا دارای تراکم بیشتراز دیگرعلائم هدف اصلی یا طلا میباشد و میتواند مقاومت پایین تری را نسبت به اطراف خود و مرکز هدف یا طلا یا گنج یا دفینه یا خزانه ایجاد نماید و همین موضوع میتواند باعث ایجاد نقطه خطا در تشخیص فلزیاب گردد و این یکی از عوامل ایجاد نقطه خطا در فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب گردد

 

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب گنج هواکش

فلزیاب هواکش گنج یا فلزیاب هواکش در دفینه یابی یا فلزیاب هواکش خزانه یک موضوع مهم است که موجب می شود گازها و فشار الکترونی و الکتریکی یا جریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس از ان محدوده با سرعت و تراکم بیشتر خارج گردد این نوع محدوده ها که بعنوان هواکش گنج یا هواکش خزانه یا هواکش دفینه معرفی میگردد بر روی هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربین یا فلزیاب سنسوری تاثیرگذار است زیرا این نوع نقاط که در اطراف گنج یا دفینه یا خزانه وجود دارد نسبت به اطراف خود دارای تفاوت از نظر ساختار ترکیب مواد معدنی و منابع اکثریت صحنه کار میباشد و این قسمت زمین دارای مقاومت پایین تر یا سست تر نسبت به اطراف خود میباشد و همین موضوع باعث افزایش تراکم علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج یا دفینه یا خزانه در ان قسمت میگردد و خود این هواکش گنج یا هواکش خزانه یا هواکش در دفینه یابی میتواند عامل انحراف فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در نقطه زنی گردد البته مکان های دیگر که از عوامل طبیعی بهره برده و نرم تر از دیگر نقاط اطراف خود میباشد میتواند خطا در نقطه زنی فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را ایجاد نماید این اتفاق برای یک هدف که چند سال بیشتر زیر زمین نبوده است امکان دارد پدید اید مخصوصاً در زمین های که مواد معدنی و منابع ان دارای حرارت بالاتری باشد و فشار جریانات هدف با مواد معدنی صحنه کاراختلال در نقطه زنی فلزیاب ایجاد مینماید

 

 

برگرفته از سایت WWW.METALDETECTOR3.COM

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09126270600     /  021 77071446  مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها