جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

عمق ردیاب خوراکی یا شعاع ردیاب جیوه ای قابل تضمین و تشخیص نمی باشد

درهر نوع ردیاب خوراکی که ساخت هر کجا دنیا که باشد نمی توان برای ان شعاع و عمق تعیین نمود

زیرا ردیاب خوراکی یا انتنی خوراکی دارای مدار الکترونیکی طبق اصول رادار دارا نمی باشد که بتوان برای ان تعیین شعاع و عمق نمود

هر شخص هر کجا دنیا ادعا نمود که دسته انتنی یا ردیاب خوراکی یا انتنی خوراکی یا ردیاب جیوه ای بدون مدار الکترونیکی طبق اصول رادار با عدد VDI ارائه مینماید که میتواند تا شعاع و عمق مشخص عمل نماید خارج از مباحث علمی در رابطه با ردیاب انتنی یا ردیاب خوراکی یا ردیاب جیوه ای میباشد زیرا مدار کنترل کننده فرکانس ندارد که بتواند این عمل را انجام دهد

کاربرد گنج یاب ماهواره ای درباستانشناسی  با این دقت که در ایران معرفی میگردد فعلاً در دنیا امکان پذیر نمی باشد زیرا دقت گنج یاب ماهواره ای در کاربرد باستانشناسی در ان حد نمی باشد که قابل اطمینان برای تشخیص اثار باستانی با دقت صد در صد در زیر زمین باشد و فعلاً هیچ نوع سیستم ماهواره ای نمی تواند زیر زمین را با جزئیات کامل و دقیق و جزء به جزء مشخص نماید

 همین موضوع باعث میگردید که سازمان های باستانشناسی دنیا از این تکنولوژی به ندرت برای کاوش گنج و دفینه بهره ببرند

اگر چنین ماهواره وجود داشت که میتوانست همه جزئیات زیر زمین را با دقت صد در صدی مشخص نماید  کشورهای دنیا مانند هند و چین و ... که دارای اثار باستانی مدفون شده زیادی میباشد اقدام به تشخیص و مشخص نمودن محدوده های باستانی یا  تاسیسات باستانی یا سایت های باستانی و گنج و دفینه و عتیقه زیر خاک کشور خود مینمودند و از طریق ماهواره که متصل به دستگاه گنج یاب ماهواره ای یا دستگاه فلزیاب ماهواره ای یا دستگاه طلایاب ماهواره ای باشد اقدام به تصویربردای نموده و سپس اقدام به حفار باستانی مینمودند

 در اصل چنین ماهواره ای با دقت مشخص نمودن وضعیت کامل و دقیق گنج درزیر زمین وجود نداشته و چنین عملی تا به حال انجام نشده است

فلزیاب ماهواره یا گنج یاب ماهواره ای یا طلایاب ماهواره ای با این دقت که در ایران عده ای انرا بیان مینمایند وجود خارجی ندارد که بتوان از ان در عملیات کشف گنج و عتیقه و دفینه بهره برده شود

مدار فلزیاب حرفه ای یا کیت فلزیاب حرفه ای یا برد فلزیاب حرفه ای که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در هیچ شرایطی در اختیار عام یا در کتاب ها یا شبکه اجتماعی ارائه نمیگردد و ساخت فلزیاب و تکمیل فلزیاب از این نوع دارای طراحی انحصاری میباشد و ساخت ان نیز انحصاری است و در ایران فقط در اختیار شرکت تریشورز یا شرکت جویندگان اسیا میباشد زیرا این شرکت ها دارای دانشمندان متخصص در زمینه علوم رادار و الکترونیک میباشند

زیر مجموعه ها