جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE دچار انحراف مغناطیسی  در مغناطیس بالاگذر یا مغناطیس کنارگذرنمی شود و تشخیص این دسته فلزیاب فرکانسی توان تشخیص خطوط فرکانس طلا را از بین دیگر میدان مغناطیس و میدان الکتریکی دارا میباشد و برای همین توان تفکیک بالا برای طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC یا نقطه زنی DC را دارا میباشد

فلزیاب برای کاوش اهداف یا فلزات وضعیت خاص همان فلزیاب را دارد و نحوه عملکرد فلزیاب نیز وابسته به نوع طراحی مدار فلزیاب دارد نحوه عملکرد فلزیاب به نسبت نوع مصرف فلزیاب نیز ارتباط دارد

نحوه عملکرد فلزیاب یا نحوه عملکرد طلایاب یا نحوه عملکرد گنج یاب در نوع گوناگون میباشد نحوه عملکرد فلزیاب تصویری و نحوه عملکرد فلزیاب انتنی و نحوه عملکرد فلزیاب صدا زمینه و نحوه عملکرد فلزیاب لوپی یا نحوه عملکرد فلزیاب کویلی روش مخصوص و خاص خود را داشته

نحوه عملکرد فلزیاب تصویری با اشکار نمودن لکه رنگ مشخص میگردد

 

نحوه عملکرد فلزیاب در طول عملکرد با فلزیاب برای تفکیک انواع فلزات و تفکیک طلا و قدرت عمق یابی فلزیاب مشخص میگردد و نحوه عملکرد فلزیاب به نوع ان فلزیاب از نظر طبقه طراحی مدار با یکدیگر متفاوت میباشد

کلاً نحوه عملکرد فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در تفکیک و قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد تفاوت بالایی به نسبت هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوردارا میباشد

 

در دسته انتن خوراکی یا ردیاب جیوه ای یا ردیاب خوراکی میتوان نمونه طلا را قرارداده و هدف نمونه طلا را که پنهان نموده اید پیدا نماید ولی به دلیل نداشتن مدار الکترونیکی طبق رادار نمی تواند در صحنه کار اصلی برای پیدا نمودن طلا قدیمی یا گنج این عمل را درست انجام دهد زیرا منابع دیگر نیز وجود دارد که میتواند علائم سیگنال شبیه طلا را بازتاب نماید که توسط دسته انتن خالی یا ردیاب جیوه ای یا ردیاب خوراکی قابل ارزیابی نمی باشد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد دارای مدار الکترونیکی میباشد که قدرت تفکیک طلا را از دیگر منابع با تعیین این تنظیمات طبق اصول رادار با عدد VDI دارا میباشد و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X عمل جداسازی میدان الکتریکی در حجم انرژی را تشخیص داده تا هدف اصلی مشخص گردد

چون دسته انتن خالی یا ردیاب جیوه ای یا ردیاب خوراکی در جهت نزدیکترین میدان تراکم مغناطیس از خود واکنش نشان می دهد در نتیجه دسته انتن خالی یا ردیاب جیوه ای یا ردیاب خوراکی نمی تواند تفکیک بنابر اصول رادار را دارا باشد تا بتواند طلا را در فاصله دور یا عمق پیدا نماید ولی در فلزیاب انتنی یا مدار الکترونیکی راداری با عدد VDI این عمل را مدار الکترونیکی برای دسته انتن در جهت دید هم جهت شدن با طلا تعیین شده در عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE انجام می دهد

فقط فلزیاب انتنی که با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE از نوع فرکانسی میباشد و مدار ان طبق اصول رادار است میتوان برای ان طبق اصول طراحی مدار الکترونیکی شعاع و عمق در نظر گرفته و بیان نمود و طلا را از دیگر منابع و ذرات جدا تشخیص داده و تفکیک نماید

زیر مجموعه ها