جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب صدا زمینه در صورت برخورد با طلا یا فلزات تغییر نوسان صدا را در صدایی یکسره خود داشته که این نوسان صدا درصدا زمینه برای هر نوع فلز یا طلا متفاوت است و برای فلزات یا طلا قدیمی تغییر نوسان صدای بیشتری نسبت به فلزات یا طلا جدید دارد زیرا این تغییر صدا نوسان صدا از تغییر فرکانس طلا یا انواع فلزات میباشد و فلزات قدیمی یا طلا قدیمی در اثرقرار گرفتن در یک محدوده در طول زمان دارای انرژی بالاتری در بازتاب فرکانس نسبت به طلا جدید یا فلز جدید را دارا میباشد و همین موضوع موجب واکنش نوسان صدا با وضوح بالاتربرای طلا قدیمی یا فلز قدیمی که ازمکان اولیه خود جابجا نشده است را فلزیاب فرکانسی با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE دارا میباشد 

 سیستم فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه یا صدا یکسره که صدا یکنواخت در زمینه داشته و از نوع فلزیاب  فرکانسی با تنظیمات کلید PU/TON و تنظیم تن اجاست TONE ADJUST همراه هم میباشد قدرت تشخیص اهداف یا طلا را با نوع صدا مربوط به همان هدف یا طلا را در عمق زیاد داشته زیرا این نوع فلزیاب تنظیمات تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRSHOLD را نیز دارا میباشد

سیستمهای بیصدا SILANT یا فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا فلزیاب ولتاژی در صورت بر خورد با هدف صدا دار میگردد یا اگر در حالت صدا دار تنظیم گردد در زمان برخورد با هدف بی صدا میشود در ذات خود توانائی تشخیص اهداف بخصوص طلا را در عمق زیاد نداشته چون تغییرات مغناطیسی از طلا برای سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در فاصله زمانی در عمق زیاد بازتاب یا ایجاد نمیگردد

فلزیاب صدا متفاوت را میتواند دارا باشد به شرط انکه تنظیمات مربوط کلید PU/TON را داشته باشد که اپراتور فلزیاب بتواند فلزیاب را در حالت صدا متفاوت با شرایط صدا تند یا ریز یا صدا بم یا صدا تیک تیک با کمک تنظیم  تن اجاست TONE ADJUST  قرار دهد

این نوع صدا متفاوت در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات مجزا با نام کلید PU/TON میباشد که با تغییر تنظیم تن اجاست TONE ADJUST نوع وضعیت صدا را میتوان تعیین نمود

این تنظیمات موجب میگردد که فلزیاب با شرایط متفاوت در وضعیت صدا قرار بگیرد تا اپراتور فلزیاب بتواند در هر موقعیتی با صدا متفاوت وضعیت هدف اصلی یا طلا را تشخیص دهد

صدا در سیستمهای فلزیاب متفاوت است و سیستم بیصدا که مربوط به فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میباشد بطور طبیعی شرایط تنظیمات کلید PU/TON و تنظیم تن اجاست TONE ADJUST همراه هم را ندارد

اثردما هوا بر فلزیاب در شرایط هوای گرم با هوای سرد متفاوت است و تغییر دما هوا بر روی شرایط زمان واکنش فلزیاب اثر مستقیم میگذارد

اب و هوا منجمله درجه حرارت ان بر روی عملکرد علائم سیستم فلزیاب اثر خواهد گذاشت و علائم سیگنال طلا یا هدف را تغییر میدهد

 گرما موجب میگردد که علائم اهداف با سرعت بیشتر تبادل نیرو یا فشار نیرو ایستا یا استاتیک را به اطراف خود  وارد نموده یا منتشرنماید و به همان میزان گرما یا دما بالا بر روی سیگنال علائم سیستم فلزیاب اثر گذاشته و موجب تغییر سرعت سیگنال علائم فلزیاب میگردد

 هوای گرم سرعت رفت و برگشت سیگنال علائم را افزایش داده و در بعضی مواقع موجب افزایش پراکندگی سیگنال علائم میگردد.

دمای بین 20 تا 25 درجه برای عملکرد فلزیاب شرایط مطلوبی را ایجاد مینماید اما با تغییر در تنظیمات فلزیاب میتوانید تاحدودی این حالت بحران در علائم سیگنال بازتاب شده هدف که وضعیت پراکنده به خود میگیرد را کاهش دهید.

هوای سرد موجب کاهش سرعت سیگنال علائم هدف یا طلا در تشخیص فلزیاب میگردد

زیر مجموعه ها