جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تفکیک دار فلزیابی است که بتواند بین اهداف را با عدد VDI تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب تفکیک دار بنایر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید این جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE دارای اعداد VDI مخصوص هر نوع هدف یا فلزمیباشد که با تعیین عدد VDI ان هدف سیستم فلزیاب همان هدف یا فلز را جستجو مینماید

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در تمامی فلزیاب های پیشرفته یا فلزیاب فوق پیشرفته یا فلزیاب حرفه ای بکار برده میشود

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بر روی فلزیاب تفریحی پیشرفته نیز بکار برده شده است که این نوع فلزیاب ها از نوع فلزیاب ولتاژ القائی از مدل فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ... میباشد از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تنظیم EDIT بهره برده شده تا بتوانند این نوع فلزیاب نسبت به فلزیاب مشابه انها با توان بالاتر به بازار ارائه نمایند که این نوع فلزیاب با تنظیمات EDIT فقط چند سانت میتواند عدد VDI را بر روی صفحه نمایشگردیجیتال مشخص نماید و این نوع فلزیاب ها دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نمی باشد تا بتواند توان کاوش اهداف در عمق زیاد را افزایش داده زیرا این نوع تنظیمات نمی تواند بر روی سیستمهای فلزیاب که با مدار ولتاژ القائی عمل مینماید نصب یا طراحی گردد

اثرتنظیمات در تفکیک منابع از هدف یکی از مهمترین موضوعات است که یک اپراتور یا کاربر باید در نظر داشته باشد زیرا در فلزیاب تفکیک دار تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باید با دقت به انجام برسد تا سیستم فلزیاب بتواند با توان بالا هدف را را تشخیص داده

توان تفکیک و تشخیص و جداسازی و تعیین ابعاد اهداف و تنظیمات مربوط رفع موانع زمین اثر زیادی در تشخیص هدف اصلی داشته و در سیستمها فلزیاب دارای تنظیمات  تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در نظر گرفته شده است اپراتور میتواند جداسازی را بین اهداف و منابع دیگر افزایش میدهد.

اینگونه تنظیمات در سیستمها فلزیاب دیگر در دنیا کمتر بکار برده میشود زیرا طراحان دیگر نوع فلزیاب ها به اطلاعات علمی اینگونه تنظیمات دسترسی نداشته و دیگر سازندگان فلزیاب که از نظر علمی توان ساخت این نوع فلزیاب ها را نداشته نمی توانند فلزیاب با این نوع تنظیمات را طراحی و ساخته و به بازار ارائه نماید یا سازندگان دیگر فلزیاب ها به اطلاعات علمی و فنی  این نوع سیستمها فلزیاب که دارای تنظیمات  تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد کمتر دسترسی دارند و برای همین این موضوع است که فقط چند شرکت بزرگ که فلزیاب های فوق پیشرفته حرفه ای تولید و طراحی مینمایند در فلزیاب های خود از تنظیمات  تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بهره میبرند

 

 

 

طلایاب در کل فلزیاب با تفکیک با عدد VDI میباشد و بین فلزیاب و طلایاب تفاوتی وجود ندارد اما در زبان استعاره عام به سیستمهای که تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول VDI SCALE دارا میباشند طلا یاب میگویند سیستم فلزیاب که بتواند طلا GOLD را تشخیص دهد میتوان طلایاب گفت ولی سیستم طلایاب که فقط طلا GOLD را پیدا نماید و دیگر درات یا مواد معدنی و منابع بر وی سیستم طلایاب اثر نگذارد و ایجاد خطا ننماید وجود ندارد زیرا منابع هم چون اکسید اهن و اکسید سیلیس و نمک و شوره میتواند علائمی مانند طلا GOLD را ایجاد نماید که سیستم فلزیاب یا طلایاب را به واکنش وادار نماید و ایجاد انحراف در تشخیص و خطا نماید تنها سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این اجازه را به اپراتور یا کاربر میدهد که بتواند با تغییر این تنظیمات بین هدف واقعی و دیگر منابع را تشخیص دهد
 
اما اینکه سیستم فلزیاب یا طلایاب  بتواند صد در صد فقط طلا GOLD را در هر شرایطی پیدا نماید  قابل قبول نبوده زیرا هدفی از نوع طلا GOLD ازشرایط اطراف خود تاثیر میپذیرد و به همین نسبت تاثیر پذیری علائم هدفی از نوع طلا GOLD متفاوت میگردد و نوع مواد معدنی در طبقه تشخیص سیستمها فلزیاب از هدف طلا اثر متفاوتی را ایجاد مینماید و این موضوع بیشتر برای اهداف با قدمت بالا پیش میاید .

 فلزیاب های معمولی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC نمی باشند بعنوان طلایاب نمی توان بر روی انها نامگذاری نمود البته سیستمها فلزیاب مانند فلزیاب پالسی و فلزیاب VLF و فلزیاب BFO  هستند که میتواند اهداف غیر اهنی مانند طلا GOLD را تشخیص دهد ولی عمل تفکیک را نمی تواند بنابر اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را انجام دهد زیرا که این نوع تنظیمات را نداشته و حتی سیستمهای فلزیاب دارای  تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC نیزکه میتواند یک هدف مانند طلا GOLD را با تعیین عدد VDI پیدا و تفکیک نمود یک سیستم طلایاب GOLD DETECTOR  که حتماً گنج طلا را کاوش نماید تلقی نمود
 
طلا GOLD دارای شرایط مکانیز تاثیر پذیری خاص خود از منابع و مواد معدنی اطراف خود میباشد و این اثر پذیری در طلا GOLD نسبت به دیگر منابع و اهداف مندرج در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بیشتر است.

 سیستم فلزیاب  که میتواند طلا GOLD را تفکیک DISCRIMINATION و کاوش نماید را از هر نوع و ساخت هر کجا دنیا باشد گنج یاب GOLD DETECTOR معرفی نمود و این امری بدور از واقعیت میباشد زیرا سیستمهای فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در حد فوق پیشرفته نیز از قانون جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و نسبی بودن جدا سازی علائم از یکدیگر بهره میبرند و در جدول VDI که عمومی و متعلق به تمامی سیستمهای فلزیاب فوق پیشرفته دنیا میباشد شرایط یک هدف طلا GOLD را در وضعیت صحنه کار گوناگون بر روی ستون میانی و سمت راست نسبت به ستون سمت چپ جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE مشخص نموده است.

 طلایاب و فلزیاب هر دو از یک رسته محصولات پائین دست یا زیر مجموعه رادار زمینی دستی میباشند.

 سیستمی به نام طلایاب وجود ندارد که بتوان با ان حتماً گنج را کاوش نمود.

سیستم پالسی یا ولتاژ القائی یا VLF و BFO در نوع متفاوت وارد بازار گردیده است که دارای تنظیمات تشخیص اهداف با عدد VDI طبق تنظیمات EDIT میباشد که هر کدام اینها موارد مربوط به خود را دارا است

 سیستم پالسی PI به بازار ارائه گردیده است که زمانیکه تنظیم ان بر روی هدف غیر اهنی یا طلا GOLD قرارداده میشود بر روی فلز اهنی از خود واکنش نشان نمی دهد ولی در همین نوع فلزیاب پالسی زمانیکه تنظیم بر روی فلز غیر اهنی یا طلا GOLD قرار بگیرید و بر روی فلزاهنی سیستم فلزیاب پالسی پاسخ ندهد فلزیاب را بر روی دیگر فلزات غیر اهنی مانند نقره SILVER یا روی ZINC و .... دیگر فلزات غیر اهنی بگیرید همان پاسخ طلا GOLD را میدهد و این امر تفاوت است و تفکیک نمی باشد و نمی توان با این روش ابراز نمود که این سیستم طلا یاب GOLD میباشد

 فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ..... که با تغییر ولتاژ بر روی هدف واکنش از خود نشان میدهد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT میتوان نوع هدف را بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عدد VDI را تعیین نموده و بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال اشکار مینماید ولی در این نوع سیستمها فلزیاب اگربخواهید یک هدف را در شرایط سطح و عمق با یک عدد VDI تفکیک نمائید این توان را نداشته وخود سیستم فلزیاب از این نوع توانائی بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد را نداشته و ترکیب نوع صفحه نمایشگر دیجیتال برای اشکار نمودن اعداد VDI بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال موجب میگردد که اعداد VDI بدست امده دچار تغییر گردد زیرا خود صفحه نمایشگردیجیتال بر روی تشخیص علائم میتواند تغییراتی را ایجاد نموده و نمی توانند بعضی از علائم را بر روی صفحه نمایشگر بخاطر وجود مدار تبدیل کننده علائم مدار فلزیاب به اعداد VDI بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال اشکار نماید تا قابل تشخیص گردد و برای همین است که در سیستمهای فلزیاب پیشرفته که تا عمق زیاد میتواند تفکیک نماید از صفحه نمایشگر دیجیتال بهره برده نمی شود و اینگونه سیستمها فلزیاب دارای تنظیم ترشهولد صدا THRESHOLD میباشد ولی دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نمی باشد و همین موضوع باعث میگردد که اینگونه سیستمها فلزیاب نتوانند بین فلز یا هدف با ابعاد بزرگ نسبت به فلز با هدف کوچک را توسط تنظیم تعیین نموده و باید کوئل یا لوپ یا سنسور انرا تغییر داده

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

کارکرد حرفه ای با فلزیاب نیازمند داشتن یک فلزیاب حرفه ای است هر فردی نسبت به تجربه خود میتواند مهارت در تشخیص اهداف و منابع را داشته باشد

یک اپراتور در زمانیکه با سیستم فلزیاب مورد نظر تمرین نموده و به عملکرد کامل سیستم فلزیاب اشنا گردد و بتواند یک هدف پنهان یا دفن شده را کاوش نماید میتواند تا حدودی خود را فردی اشنا با عملکرد سیستم فلزیاب معرفی نمود.

اپراتور حرفه ای فلزیاب به شخصی میگویند که با سیستم فلزیاب خود بتواند یک هدف فرضی نمونه را ردیابی یا کاوش نماید و اگر با سیستمهای فلزیاب دیگر نتوانست هدفی را کاوش نماید بیانگر این نیست که اپراتور حرفه ای نمی باشد یا ان نوع فلزیاب توانائی کاوش اهداف را ندارد بلکه این شخص اپراتور حرفه ای بر روی سیستم فلزیاب خود حرفه ای میباشد و   روش عملکرد با فلزیاب دیگر میتواند متفاوت بوده که اپراتور یا کاربر همان فلزیاب میتواند با ان فلزیاب هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید با هر نوع فلزیاب که میخواهید عمل نمائید باید با عملکرد ان فلزیاب اشنا باشید و با ان تمرین نموده باشید  

اینکه بعضی افراد بر روی هر سیستم فلزیاب  نظریه میدهند زیاد اشکالی وارد نمی باشد اما اینکه به دنبال اثبات فرضیه خود باشند و این فرضیه فقط برای منافع ابراز کننده ان باشد ایراد بر عملکرد شخص ابراز کننده در مطالب خارج یا دور از واقعیت میباشد بازگو نمودن مطالب واقعی بسیار خوب است ولی اینکه برعلیه شخصی یا کسی مطلبی بیان گردد نشانه ضعف شخص ابراز کننده مطالب دروغ برعلیه دیگران میباشد که در زمینه فلزیاب به این موارد زیاد برخواهید خورد این موضوع در زمان خرید فلزیاب پیش میاید که اشخاص از فلزیاب دیگر شرکت ها یا افراد بدگوئی نموده یا یک دارنده فلزیاب در مقابل شخص دیگر که فلزیاب دارد شروع به کفتن مطالبی از سیستم فلزیاب خود نموده و از فلزیاب خود تعریف مینماید و از فلزیاب طرف مقابل بدگوئی نموده یا ان فلزیاب را فاقد توان میداند این مطلب بسیاردر رابطه با فلزیاب پیش میاید هر دارنده فلزیاب باید با فلزیاب خود تمرین نموده و به توان عملکردی سیستم فلزیاب خود اشنائی و مهارت کامل یافته و زمانیکه توانست در تمرین بر رویاهداف متفاوت در اعماق گوناگون هدف نمونه را پیدا نموده و تفکیک نماید باید به سیستم فلزیاب خود اطمینان کامل داشته و به سخنان بیهوده دیگران توجه ننماید که هر فرد میتواند برای منافع خود مطالبی را بیان نماید که پایه و اساس علمی نداشته باشد مانند اینکه عده ای میگویند با فلزیاب از نوعی که ما داریم خیلی اشخاص موفق گردیده اند که ان استناد نیست چرا خود این فرد که  که ابراز مینماید با این نوع فلزیاب خیلی ها موفق شده اند خودش موفق نشده است  و امکان دارد یک شخصی با یک فلزیاب موفق شده باشد و فرد دیگری با همان فلزیاب به موفقیت نرسیده باشد زیرا هر اپراتور یا کاربرحرفه ای میتواند با سیستم فلزیاب خود یک هدف نمونه پنهان شده را پیدا نماید ان سیستم قابلیت اطمینان را دارد

کارکرد حرفه ای با فلزیاب تضمین این نمی باشد که اشخاصی که به دنبال اثرباستانی یا گنج میرود حتماً موفق باشد زیرا پیدا نمودن اهداف قدیمی یا گنج موضوع جداگانه داشته و کاوش یک گنج تجربه باستان شناسی را نیازدارد و کلاً هیچ نوع فلزیاب یا یابنده فلزات در دنیا ویژه گنج یابی طراحی نگردیده است تا حتی یک کاربر یا اپراتور حرفه ای بتواند با سیستم فلزیاب حتماً گنج را پیدا نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

زیر مجموعه ها