چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 303

تولید کننده فلزیاب انحصار تولید فلزیاب یا ساخت فلزیاب مخصوص خود را در اختیار داشته یا تولید کننده فلزیاب برای اینکه در بازار فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب بتواند رقابت نماید فلزیاب خاص خود را طراحی و تولید انبوه و ارائه مینماید و تولید کننده فلزیاب انحصاری سعی می نماید از نوع فلزیاب های مرسوم بازار مانند فلزیاب پالسی PI و فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومتر یا مگنت کمتر برای تولید در رقابت با رقبا بهره ببرد یا میتوان ابراز نمود این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در دسته فلزیاب انحصاری نمی باشد زیرا مدار این دسته از نظر ساختار به یکدیگر نزدیک است  و از دید ترکیب ظاهری متفاوت است و عملکرد انها نیز تا حدود زیادی یکسان است

این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در طبقه تولید انحصاری فلزیاب قرار نمیگیرد زیرا این دسته فلزیاب یا دستگاه ها توسط بیشتر سازندگان فلزیاب بصورت محدود یا تولید کنند گان فلزیاب های عمومی در شکل های متفاوت ساخته و ارائه میگردد

تولید کننده فلزیاب انحصاری طراحی فلزیاب را با شرایط تکنولوژی جدید و روز دنیا ارائه مینماید و تلاش مینماید که فلزیاب های را طراحی و تولید نماید که دیگر رقبا در اختیار نداشته باشند

حال تفاوت نمی کند که این فلزیاب انحصاری طراحی و تولید یک تولید کننده فلزیاب ایرانی باشد یا طراحی یک تولید کننده فلزیاب خارجی باشد و اصل انحصاری بودن فلزیاب در تولید که توان فلزیاب را مشخص مینماید نوع طراحی انحصاری ان فلزیاب میباشد