چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 314

عملکرد سازندگان فلزیاب در ایران با تولید کنندگان فلزیاب متفاوت هستند و بیشتر ان دسته که فلزیاب را در ایران ارائه مینمایند سازنده فلزیاب میباشند و تولید کننده فلزیاب نمی باشند و سازندگان فلزیاب ساخت فلزیاب را بصورت محدود انجام داده و این سازندگان فلزیاب در اصل کپی از مدارات عمومی فلزیاب نموده و بیشتر فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI و فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومتر یا مگنت را به بازار ارائه مینمایند

تولید کننده فلزیاب در اصل شرکت معتبرفلزیاب با تولید انبوه انواع فلزیاب با قیمت های متفاوت و متناسب و واقعی میباشد که تکنیک طراحی و تولید فلزیاب خاص خود را بصورت انحصاری در اختیار دارد یا فلزیاب مختص به خود را در کنار انواع فلزیاب دیگر طراحی وتولید و ارائه مینماید