چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 288

فلزیاب که کیفیت دارد قیمت و عمق ان  با هم مرتبط است و فلزیاب با عمق زیاد در دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE/  PI  یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوربا شرایط مغناطیسی نمی باشد با اینکه این نوع فلزیاب ها یا دستگاهها را با قیمت بالا و عمق زیاد معرفی مینمایند و فلزیاب با قیمت بالا که دارای قدرت تفکیک در عمق زیاد بخصوص برای طلا میباشد از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادارزمینی دستی میباشد

فلزیاب قیمت بالا یا فلزیاب با قیمت بالا یا فلزیاب گران یا فلزیاب قیمت پایین نشانه قدرت و توان یا ناتوانی ان فلزیاب طلایاب نمی باشد انواع فلزیاب که توسط تولید کنندگان بزرگ و معتبرارائه میگردد اصولاً دارای قیمت مناسب به نسبت کیفیت و قدرت تفکیک و نوع طراحی مدار ان فلزیاب میباشد  و فلزیاب با قیمت بالا یا فلزیاب گران قیمت که تولید کنندگان معتبر فلزیاب ارائه مینماید قیمت واقعی ان فلزیاب میباشد