چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 306

در خرید انواع فلزیاب مقایسه فلزیاب دو شرکت فلزیاب یا دو تولید کننده فلزیاب یا سازنده فلزیاب از نظر عملکردی زمانی قابل انجام میباشد که ان دو فلزیاب دارای خصوصیات یکسان از نظر ساختار طراحی مدار باشد و در صورتی که فلزیاب از دو دسته متفاوت باشد قابلیت مقایسه وجود ندارد و نمی توان یک فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی را با یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی مقایسه نمود یا فلزیاب با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را با فلزیاب که فقط تفاوت فلزغیراهنی یا فلز با ارزش از فلز اهنی یا فلز بی ارزش را تشخیص می دهد مقایسه نمود زیرا ساختار طراحی مدار انها با یکدیگر متفاوت است و انواع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE قدرت بالای در تفکیک طلا در عمق زیاد را در روش حرکتی یا AC دارا میباشد که این قدرت را فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی دارا نمی باشد

خرید فلزیاب یا خرید انواع فلزیاب فقط ازشرکت های معتبر در ایران که تولید کننده عمده فلزیاب میباشد به انجام رسانید زیرا زمانی که خرید فلزیاب یا خرید انواع فلزیاب از این شرکت های معتبر ایرانی به انجام میرسانید انواع قیمت فلزیاب را متناسب و واقعی در اختیار خریدار فلزیاب موقع خرید فلزیاب قرار میدهند و از انجا که این سازندگان فلزیاب یا تولید کنندگان فلزیاب معتبر در ایران واقعیت را به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب ابراز مینمایند و ازکلمه گنج یاب بر روی دستگاه فلزیاب یا سیستم فلزیاب خود بهره نمی برند  تا خریدار فلزیاب را جذب خرید فلزیاب خود بعنوان گنج یاب نمایند