چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 355

طلایاب و خصوصیات طلایاب در اصل نوع خصوصیات فلزیاب در تفکیک طلا بصورت خاص میباشد ولی طلایاب باید یک فلزیاب باشد که این اجازه را به فلزیاب بدهد که بتواند طلا را از دیگرمنابع نیزمجزا نماید

خصوصیات طلایاب دراصل تفکیک با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد که میتواند هر نوع فلز یا مواد معدنی یا منابع و ذرات انرژی  دیگر مواد را تشخیص داده و تفکیک نماید و این خصوصیات یک طلایاب واقعی میباشد که توان حذف خطا را افزایش می دهد و خطا را از بین میبرد

فلزیاب که با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD عمل مینماید از برترین طلایاب ها در دنیا میباشد و طلایاب که فقط طلا را پیدا نماید نمی تواند وجود ذرات از دیگر مواد همگن طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید و سیستم با عدد VDI این توانایی را دارد که بتواند طلا اصل را از دیگر منابع تشخیص داده و تفکیک نماید تا خطا در فلزیاب با تفکیک از بین برود