چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 438

کار با فلزیاب در کوهستان  ازهر اپراتور فلزیاب یا هر نوع فلزیاب بر نمی اید و فلزیاب مختص کوهستان که بتواند بهترین کارایی را داشته باشد باید توانایی تشخیص هر نوع بازتاب فرکانس از مواد معدنی و منابع را دارا باشد تا بتواند دسته انرژی مربوط به هدف اصلی یا طلا را از انرژی در فرکانس دیگر منابع و مواد معدنی و منابع تشخیص داده و تفکیک نماید و خطا در تشخیص ذرات انرژی در شرایط مغناطیس نامتعادل دیگر منابع را از دامنه و طول موج هدف اصلی تشخیص دهد تا تفکیک واقعی به انجام برسد

در کوهستان به دلیل وجود منابع معدنی و مواد متفاوت در لایه ها زمین یا تغییر ناگهانی بصورت عمودی یا افقی در لایه های شکل گرفته در دوران متفاوت سیستم فلزیاب میتواند تعادل در واکنش خود را از دست دهد و در خطوط حرکت با سرجستجوگرنتواند موقعیت هدف را از دیگر منابع یا فلزات تشخیص داده و تفکیک نماید و مغناطیس های مواد معدنی و منابع متضاد موجب خطا در تشخیص فلزیاب گردد

در این شرایط وجود یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه تنظیمات VDI DISC و VDI SENS  برای تنظیمات مربوط به زمین باشد میتواند در موقعیت صحنه کار بخوبی با تنظیمات متناسب و صحیح در کوهستان عمل نموده و هدف مورد نظر را مشخص نماید